Riksdagspolitiker på besök i Höganäs

I fredags besökte sex riksdagspolitiker Höganäs AB för att få inblick i verksamheten och för att diskutera energi- och klimatfrågor.

Riksdagspolitiker på verksbesök i Höganäs. Från vänster: Ann-Charlotte Hammar (M), Tina Acketoft (L), Jonny Cato (C), Niels Paarup-Petersen (C) och Eric Palmqvist (SD). På bilden saknas Ulrika Heindorff (M). Foto: Höganäs AB.

Fredagen den 6 mars besökte sex engagerade riksdagsledamöter Höganäs AB i Höganäs. Politikerna fick information om företagets verksamhet, stålindustrin i stort samt branschens pågående klimatinitiativ. De fick också en inblick i utmaningar rörande elförsörjning och tillgång till biogas.

– Det var en givande dag som får ses som uppstarten på en fortsatt god dialog och handlingsplan kring hur regionen ska kunna tackla problematiken kring elförsörjning och tillgång. Jag uppskattar att vi fick tillfälle att möta politiker för att diskutera detta, säger Fredrik Emilson, vd för Höganäs.

Höganäs är världsledande på marknaden för järn- och metallpulver. Tillsammans med sina kunder utvecklar företaget lösningar för fordonskomponenter, högtemperaturlödning, elmotorer, additiv tillverkning och vattenrening. Företaget är beroende av jämn, högkvalitativ och priskonkurrenskraftig el för att kunna driva effektiv ståltillverkning i främst Halmstad men även i Höganäs.

– Elsituationen spelar en betydande roll för vår vidare planering och satsning på vår ståltillverkning. Något som kommer kräva fortsatta, ofta tunga, investeringar i driften såväl som i vår omställning mot det mer förnybara och hållbara, säger Fredrik Emilson.

– För att nå målet om att vi i Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan, till exempel mellan politiken och industrin. Det sker värdefulla utbyten när riksdagsledamöter gör verksbesök, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Se även:

Stålindustrins klimatfärdplan visar bland annat möjliga alternativ som finns för att minska eller eliminera järn- och stålindustrins koldioxidutsläpp och vilken politik som behövs för att stödja utvecklingen.