Ovako först i världen att värma stål med vätgas

Tillsammans med Linde Gas AB har Ovako genomfört ett fullskaletest att inför valsning värma stålet med vätgas. Ovako meddelar nu att testet utfördes med goda resultat i en av företagets gropugnar i valsverket i Hofors. Under förutsättning att rätt finansiellt stöd och infrastruktur finns kan koldioxidutsläpp från valsning helt reduceras. 

Ett uppvärmt göt på väg till valsning vid Ovako i Hofors. Innan valsningen värms göten i värmningsugnar, så kallade gropugnar (till höger i bild). Foto: Pia och Hans Nordlander, Bildn, Jernkontorets bildbank.

Stål från Ovako har förhållandevis lågt koldioxidavtryck, eftersom stålet tillverkas genom att med hjälp av el smälta skrot. De koldioxidutsläpp som sker under tillverkningen uppkommer främst när stålet inför valsning eller smide värms i ugnar som eldas med gasol.

Som en del i företagets hållbarhetsarbete har Ovako under en lång tid arbetat med att effektivisera och modernisera dessa värmningsugnar, bland annat har styr- och reglersystem uppgraderats.

Nästa steg i Ovakos effektiviseringsarbete var att undersöka om koldioxidutsläppen från värmningsugnarna helt kan elimineras genom att istället för gasol använda vätgas i förbränningen. Det skulle ge stor positiv effekt för miljön eftersom vattenånga är det enda utsläpp som vätgas generar.

Tillsammans med Linde Gas AB har Ovako testat att värma stål med vätgas inför valsning i företagets anläggning i Hofors. Resultatet har varit lyckosamt. Om rätt förutsättningar skapas skulle Ovako kunna införa uppvärmning av ugnarna med vätgas i alla sina valsverk och därigenom drastiskt reducera sitt redan mycket låga koldioxidavtryck (från vagga till grind räknat, ”cradle to gate”).

− Det här är en stor händelse för stålindustrin. Det är första gången som vätgas används för att värma stål i befintlig produktionsmiljö. Tack vare testet vet vi att det går att använda vätgas enkelt och flexibelt, utan att det påverkar stålets kvalitet, säger Göran Nyström, EVP Group Marketing & Technology på Ovako.

Ovako har bedrivit ett gediget hållbarhetsarbete under många år och har redan idag 80 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet, men arbetar ständigt för att bli ännu bättre.

− Om vi kan genomföra denna investering skulle det få en stor positiv effekt för miljön. Vår uppskattning är att en första investering skulle spara 20 000 ton koldioxid varje år och det är bara början. Vi har utfört det här testet på ett sätt så att det går att kopiera till full skala i Hofors och även till våra andra valsverk, säger Anders Lugnet, teknisk koncernspecialist inom området Energi- & Ugnsteknik på Ovako.

 

Mer information
Intervju med Göran Nyström, Ovako, i P4 Gävleborg:

En tångkran lyfter upp ett göt som värmts i en gropugn vid Ovako i Hofors. Foto: Pia och Hans Nordlander, Bildn, Jernkontorets bildbank.