Nytt projekt för fossilfri uppvärmning i stålindustrins ugnar

I Hofors ska en ny process utvecklas och testas som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret äger projektet som leds av Triple Steelix och går under namnet PLATIS. Projektet kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria. Energimyndigheten bedömer att PLATIS även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.

Värmningsugn vid Ovako. Foto: Jörgen Reimer. Källa: Ovako Media Bank.

Hoforsbaserade utvecklingsbolaget ScanArc Plasma Technologies AB har fått stålindustrins förtroende att testa och utveckla en process som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret, Triple Steelix, stålindustri, akademi, forskningsinstitut och ScanArc gick samman i en gemensam ansökan till Energimyndigheten, som nu har beviljat projektet PLATIS ”Plasmateknik i stålindustrins ugnar”.

– Ett mycket viktigt och intressant projekt för både industrin och akademin, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret.

Syftet med projektet är att ersätta gasol och naturgas med plasmateknik, en process som omvandlar elektrisk energi till het gas. Tekniken är el-baserad och kräver inte fossila bränslen för att möta stålindustrins krav på höga ugnstemperaturer. Projektet kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria.

Jernkontoret är projektägare och projektet leds av Triple Steelix. Projektet stödjs av industrin genom SSAB Borlänge, SSAB Oxelösund, Höganäs AB, AGA AB, Ovako Sweden AB, Outokumpu Stainless AB, LKAB och Sandvik Materials Technology AB. Kungliga tekniska högskolan och forskningsinstitutet Swerim AB bidrar med forskning och utveckling.

– Vi på Triple Steelix är jätteglada för möjligheten att få driva detta innovationsprojekt med ScanArc, Jernkontoret och övriga aktörer. Projektdeltagarna är förväntansfulla och förhoppningsvis kan vi utveckla fossilfria värmningsprocesser som uppfyller industrins krav, säger Nicklas Tarantino projektledare för PLATIS.

Cirka 20 procent av stålindustrins koldioxidutsläpp kan härledas till ugnsprocesser. Stålindustrin bedömer att cirka hälften av ugnsprocesserna kan elektrifieras med konventionell teknik. Övriga uppvärmningsprocesser bedöms ha en alltför utmanande ugnsatmosfär för att kunna elektrifieras med tillgängliga metoder. En möjlig lösning är elektrifiering med plasmateknik, där het gas skapar erforderliga atmosfärs- och temperaturförhållanden.

–  Metoden kan ge stålindustrin kostnadseffektiva lösningar och snabbare omställning, men det får väl projektet påvisa, förklarar Nicklas Tarantino.

Projektet startar januari 2020 och sträcker sig till mitten av 2021 med en total budget på 4,5 miljoner kronor. Energimyndigheten bedömer att projektet även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.

–  Ett lyckat utfall av projektet kan leda till nya produkter och tjänster. Dessa kan i sin tur bidra till att stärka svensk tillväxt och i det gemensamma arbetet för FN:s globala hållbarhetsmål, avslutar Helena Malmqvist.

Arbetet utförs med bidrag från Energimyndigheten.