Miljövarudeklarationer för stål möjliggör miljömedvetna val

Svensk stålindustri arbetar aktivt för att bidra till ökad hållbarhet, inte minst genom minskade fossila utsläpp och produkter med stor andel återvunnet material. Miljövarudeklarationer gör det möjligt att jämföra produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det är därför mycket positivt att allt fler svenska stålföretag redovisar miljövarudeklarationer för sina produkter.

EPD står för Environmental Product Declaration, eller miljövarudeklaration, och är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Tack vare internationella standarder är det möjligt att jämföra produkternas klimatavtryck från olika företag. En miljövarudeklaration kan användas på flera sätt:

  • Av tillverkaren för uppföljning och förbättring av sina produkters miljöpåverkan och klimatavtryck.
  • Av tillverkaren för att kommunicera att företaget producerar hållbara produkter och arbetar för att minimera sina produkters miljö- och klimatavtryck.
  • Av tillverkarens kunder och privatkonsumenter för att jämföra produkters miljöavtryck.
  • Av professionella inköpare och upphandlare för att säkerställa att uppställda krav på produkterna uppfylls.

När stålprodukters miljöpåverkan ska värderas är det viktigt att inkludera hela livscykeln. Flera svenska stålföretag redovisar redan miljöpåverkan för sina produkter i miljövarudeklarationer, till exempel OutokumpuOvako och SSAB. Deklarationerna är granskade och verifierade av en oberoende tredje part vilket bygger på internationella standarder och följer principerna för så kallade Typ III-deklarationer. Andra svenska ståltillverkare har eller håller på att samla information om livscykeldata för sina olika stålsorter. 

– Det är väldigt positivt att flera svenska stålföretag tar fram noggranna analyser över sina produkters miljöpåverkan under hela livscykeln och kan förse kunder och intressenter med underlag så att de kan göra miljömedvetna produktval, säger Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

SSAB:s EPD:er och miljöchef Jonas Larsson

SSAB kan nu förse kunderna med externt verifierad information om klimat- eller miljöavtryck för hela sin produktportfölj tillverkad i Norden. Till höger i bild SSAB:s miljöchef Jonas Larsson. Foto: SSAB.

SSAB har presenterat nya miljövarudeklarationer för alla sina produkter grupperade i ett tiotal deklarationer. I deklarationerna redovisas värden från råvaruproduktion till att produkterna lämnar SSAB. Det innebär att även leverantörernas utsläpp vägs in och all energi som har använts i framställningen av produkten.

– Det är viktigt att få den helhetsbilden och att vara transparenta. På så sätt får både vi och kunderna ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet, säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.

Läs mer:

Det Internationella EPD-systemet administreras av EPD International AB i Sverige (environdec.com)

Stålbyggnadsinstitutets "Introduktion till miljövarudeklarationer, EPD" (sbi.se)