"Materialutveckling är viktigt för mänsklighetens hållbarhetsresa"

Utvecklingen mot en fossilfri framtid skapar högre krav på materialutveckling och effektiva energilösningar. Dessutom måste de klimatsmarta produkter som redan finns idag, bli ännu bättre. Lars Hultman från Höganäs AB berättar mer i en längre intervju för informationskampanjen #stålnytta.

Lars Hultman. Foto: Höganäs.

En stor volym av Höganäs mjukmagnetiska järnpulver levereras till framförallt el- och hybridbilsindustrin i världen och exempel på användningsområden är induktorer i olika växelriktare, elektriska drivmotorer samt mindre elmotorer för bilens delsystem som till exempel elektrisk parkeringsbroms.

— Komponenter som tillverkas med pulvermetallurgi kan bland annat påskynda utvecklingen av framtidens energisystem samt teknologi for transportlösningar. Men vi behöver utveckla bättre och bättre material för att nå nya mål, och för det behövs spjutspetsbolag. Som vi har i Sverige, säger Lars Hultman, som arbetar med utveckling av material och tekniker för elektromagnetiska applikationer på stål- och teknikföretaget Höganäs AB 

Ta del av en längre intervju med Lars Hultman inom ramen för informationskampanjen #stålnytta.#stålnytta-web-svart.png