LKAB miljardsatsar för fossilfritt järn till världsmarknaden

Tack vare jätteinvesteringar i vätgasbaserad teknik kan Sverige bli inte bara det första landet i världen med fossilfri stålproduktion utan också det första landet som kan exportera fossilfritt järn till hela världen.

Malmhamnen i Narvik. Foto: Tommy Alvén, Mostphotos.

Det svenska gruvbolaget LKAB har i dagarna presenterat hur den vätgasbaserade tekniken som utvecklas inom HYBRIT-projektet möjliggör för gruvföretaget att gå från produktion av järnmalmspellets till att producera järn utan koldioxidutsläpp.

Teknikskiftet till vätgas innebär att de verkligt stora effekterna uppstår genom att ny teknik bidrar till att förändra värdekedjan för järn- och ståltillverkning globalt. När LKAB kan förse världen med koldioxidfritt järn bidrar det till omställningen genom att göra det möjligt för morgondagens järnvägar, vindkraftverk, elbilar och industrimaskiner att produceras fossilfritt.

Med LKAB:s miljardsatsning kan Sverige bli inte bara det första landet i världen med fossilfri stålproduktion genom HYBRIT-projektet, utan också det första landet som kan exportera fossilfritt järn till övriga världen.
LKAB:s satsning på produktion av järn utan koldioxidutsläpp väntas öka behovet av el med 55 TWh per år.

– Koldioxidfri tillverkning av järn innebär att vi kan få en klimatneutral, långsiktigt hållbar värdekedja för stål. Det här kan vara en del av lösningen på klimatfrågan globalt. Samtidigt sätter det fingret på både behovet av och nyttan med mer fossilfri el i Sverige, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

 

Se även:
LKAB:s och Fossilfritt Sveriges artikel på DN debatt, 2020-11-23