Jämställdhet, handelsvillkor och hållbara lösningar på Hindersmässan

I helgen pågick Hindersmässan i Örebro. Gruv- och stålföretagen samlades för att reflektera över året som gått, lyfta gemensamma utmaningar och presentera egna lösningar för fortsatt tillväxt. Investeringar för minskade koldioxidutsläpp var den röda tråden hos företagen och rättvis handel pekades ut som både en utmaning och en möjlighet. 

Agenda 5050 är 46 tips och råd från erfarna Teknikkvinnor till dig som vill skapa en mer inkluderande kultur. 

I samband med Bergshandteringens vänners 156:e årsmöte bjöd föreningen, tillsammans med årets värdföretag Outokumpu, traditionsenligt in "vänner av bergshanteringen" till ett antal intressanta seminarier och glatt samkväm i Örebro sista helgen i januari.

Under fredagen bjöds på både workshop och panelsamtal på temat jämställdhet och inkludering. Teknikkvinnors grundare tillika operativ chef, Amanda Malmqvist, gjorde nedslag i nätverkets verktyg Agenda 5050. Flera av tipsen var konkreta nog att lyftas rakt in i företagens egna verksamheter.

I efterföljande panel synliggjordes industrins erfarenheter tack vare Kerstin Konradsson, styrelseledamot på Höganäs AB och Swerim AB, Maria Mueller, stålverkschef på Sandvik Materials Technology och Carin Bergendorff, VP Operations på Epiroc. Panelen och publiken delade vikten av att inte göra jämställdhet och genderfrågor till kvinnofrågor, utan att det handlar om frågor för företagens ledningar och alla medarbetare, och framförallt om att öka förståelsen för att mångfald och jämställdhet skapar ekonomiska värden.

Ett viktigt medskick var att industrin behöver bli bättre på att berätta vad medarbetare inom industrin gör och synliggöra att alla, oavsett kön, har samma möjligheter till karriärutveckling. Kvinnliga förebilder får inte enbart lyftas för att tala jämställdhetsfrågor, utan utgöra förebilder för sitt ledarskap, sin tekniska expertis, sin kreativitet o.s.v.


Lördagen inleddes med
en tillbakablick på året 2019. Hos stålföretagen innebar investeringar och initiativ framförallt satsningar för sänkta koldioxidutsläpp i den egna produktionen och i nära samarbeten för att sänka kundernas koldioxidutsläpp. Det samlade intrycket var höga ambitioner för verkliga tekniksprång. Ta gärna del av Jernkontorets sammanställning av Stålåret 2019.

Tillbakablicken följdes av en utblick. Johan Javeus, SEB och Claes Måhlén, Handelsbanken, talade om Trumps version av merkantilism och Kinas ambitioner med initiativ som Belt and Road och Made in China 2025. Mediebevakningen av handelskonflikten må ha överdrivit hur stor andel av den totala handeln som påverkas av ett handelsavtal mellan Kina och USA, men konfliktens påverkan på globaliseringen i övrigt och utvecklingen med en stark kinesisk ekonomi bör inte underskattas.

Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology och Mikael Staffas, vd Boliden, diskuterade vilka konsekvenser som relationen mellan USA och Kina får för svensk gruv- och stålindustri. Panelen konstaterade att Europas roll inte nödvändigtvis måste vara att välja sida, utan att fokus bör vara att säkerställa en stärkt konkurrenskraft. Risken framhölls dock att om politiskt mod saknas, kommer Europa bara att rätta sig i ledet när stormakterna gör upp.

Industrierna efterfrågade en frihandel som också är rättvis. Utan ett så kallat level playing field riskeras negativa konsekvenser för Europas konkurrenskraft i takt med att europeiska industrier investerar för sänkta koldioxidutsläpp, medan inflödet av enklare och mindre hållbart material till Europa ökar.

Näringspolitiken, i Europa, nationellt och regionalt, måste främja en konkurrenskraftig industri, inte minst när ambitionerna att ställa om är så höga. Långsamma och rättsosäkra tillståndsprocesser sänker omställningstakten och kostar enorma pengar. Osäkerheten kopplad till elförsörjning, när stora delar av industrin ska elektrifieras, främjar inte till växten.

Landshövding i Örebro län, Maria Larsson, Göran Björkman, vd för Sandvik Materials Technology och Liam Bates vice vd på Outokumpu. 

– Jag tycker att vi är skyldiga näringslivet att hålla hög takt i tillståndsprocesserna, vårt uppdrag är ju att stödja näringslivets tillväxt, sa landshövding i Örebro län Maria Larsson, som var på plats under hela dagen.

– En långsiktig, fossilfri och klok elförsörjning till en konkurrenskraftig kostnad, det behöver Sverige, konstaterade Göran Björkman och det fick utgöra slutord för panelen


Värdföretag för årets Hindersmässa var Outokumpu. Vice vd Liam Bates tog tillfället i akt att beskriva Outokumpus ambitiösa hållbarhetsarbete. Världens megatrender och de behov som uppstår till följd av dessa kan säkerställas med mera, hållbart och cirkulärt stål. Han menade också att företaget redan upplever att hållbarhetsinvesteringar återbetalar sig.

Även Liam Bates valde att lyfta fram rättvisa inom frihandel, där han pekade på vikten av konkurrenskraftiga förutsättningar, inte minst för att minska de globala utsläppen.

– Om handeln inte blir rättvis, riskerar vi att se en utveckling där de som släpper ut minst, kommer att producera mindre. Det finns bara en jordglob och minskad produktion i Sverige gynnar inte världens totala utsläpp. Men schyssta handelsvillkor har störst potential att faktiskt bidra till minskade globala utsläpp, sa Liam Bates, vice vd på Outokumpu.

På fredagen den 24 januari bestod Dagens industri av drygt tio sidor på temat: Stål och gruvor. Se exempelvis filmreportaget SSAB ökar takten – ska erbjuda fossilfritt stål 2026.

Outokumpus sammanfattning av Hindersmässan 2020: