Jädraås samhälle har tilldelas Årets industriminne

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne tilldelades 2020 Jädraås samhälle i Gästrikland. Utmärkelsen gäller samhället som helhet och det gemensamma arbetet med att förvalta och utveckla industriarvet med järnbruk, museijärnväg och skogsarbetarby.

Hyttan i Jädraås med två masugnar (de fyrkantiga byggnaderna längst bak). Foto: Magnus Binnerstam/Mostphotos.

Med utmärkelsen Årets industriminne vill Svenska industriminnesföreningen, SIM, uppmärksamma det svenska industriella kulturarvet och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Motiveringen till årets utmärkelse lyder:

"Jädraås samhälle tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2020 för ett stort ideellt engagemang som visar att industriarv kan generera platsutveckling i ett samhällsperspektiv. Utmärkelsen gäller samhället som helhet och det gemensamma arbetet med tyngdpunkter i bruksanläggningarna, museijärnvägen och skogsarbetarbyn."

Den 3 oktober kunde dem som önskade via live-sändning i sociala medier se när Järdaås samhälle mottog utmärkelsen. Den överlämnades på plats av Per Bill landshövding i Gävleborgs län.

På plats fanns även SIMs ordförande Catarina Karlsson, som till vardags är forskningskoordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret.

– Vi har haft en fantastisk dag i Jädraås och fått ta del av både rörliga och stillastående industriminnen och spännande arkitektur av Ralph Erskine, säger Catarina Karlsson och avslutar med: Jag rekommenderar starkt ett besök i Jädraås!

Föreningen Jädraås Bruk äger och förvaltar den stora hyttan med dubbla masugnar och rostugnar samt lancashiresmedjan med valsverk, ånghammare och ångmaskin. Bruket är ett av besöksmålen inom Järnriket Gästrikland.

Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg driver en sex kilometer lång museijärnväg och bevarar därmed viktiga delar av Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg. Denna långa bruksbana, med huvudstation i Jädraås, var under många år en pulsåder för malm, träkol, järn, massaved, timmer och sågade trävaror mellan Dalarna och Bottenviken

Skogsarbetarbyn med 18 friliggande villor tillkom 1951 på initiativ av bruksbolaget och ritades av den internationellt kände arkitekten Ralph Erskine. Från byn gick daglig transport till och från skogsavverkningsplatserna.

Mer information:

På SIMs facebook finns många inspelningar från den 3 oktober, se facebook.com/svenska.industriminnesforeningen

SIMs pressmeddelande