HYBRIT startar pilotanläggning för fossilfritt stål

Genom att driftsätta HYBRITs pilotanläggning tar SSAB, LKAB och Vattenfall nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. Anläggningen i Luleå startas idag. Statsminister Stefan Löfven deltar vid invigningen som livesänds från kl. 12.30.

Statsminister Stefan Löfven deltar vid starten av HYBRITs pilotanläggning. Foto: Åsa Bäcklin respektive Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Klart för start i HYBRITs pilotanläggning

Det tog drygt två år för HYBRIT att bygga den världsunika pilotanläggningen för fossilfri järnsvamp, ett avgörande steg för fossilfri stålproduktion, som idag invigs på SSAB:s mark i Luleå. Nu skalas tidigare laborationer upp rejält och utveckling av tekniken samt försök att efterlikna processerna i industriell skala vidtar.

I anläggningen produceras vätgas genom elektrolys av vatten. Vätgasen används för att tillverka direktreducerat järn (även kallat DRI eller järnsvamp) av järnmalm som råvara. Det direktreducerade järnet används sedan tillsammans med återvunnet skrot som råvara för att framställa stål i SSAB:s stålverk.

– En dag som denna känner jag mig stolt över svensk basindustri som har viljan, kunskapen och modet att satsa på detta viktiga och på många sätt utmanande teknikskifte. Fossilfri ståltillverkning kan vara en del av lösningen på klimatfrågan – globalt, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Mer information om invigningen

Nästa steg: En demonstrationsanläggning

Inom ramen för HYBRIT-initiativet pågår just nu även förberedelser för att bygga en demonstrationsanläggning i industriell skala. En utredning om val av plats för demonstrationsanläggningen har inletts.

Byggstart planeras under 2023 och anläggningen förväntas kunna tas i drift 2025. Planen är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år, dvs. närmare hälften av produktionskapaciteten hos SSAB:s masugn i Luleå. Målet är att SSAB blir först i världen med tillverkning av fossilfritt stål med HYBRIT-teknik och levererar det till marknaden redan 2026.