HYBRIT − ett steg närmare produktion av fossilfritt stål

SSAB, LKAB och Vattenfall, företagen bakom HYBRIT-projektet, tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. Enligt ett pressmeddelande har förberedelser för bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala startat. Företagens vd:ar skriver samtidigt på Di debatt att ekonomins omstart måste bli fossilfri.

HYBRITS pilotanläggning och vd:arna för företagen bakom projektet Jan Moström (LKAB), Magnus Hall (Vattenfall) och Martin Lindqvist (SSAB). Foto: HYBRIT/Åsa Bäcklin.

− Vi vill bygga anläggningen i Norrbotten. Här finns god tillgång till fossilfri el, kompetens och ett nära samarbete med akademi och samhälle. En demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning skulle också vara positivt för utveckling och jobb i regionen och dessutom bidra till en stor klimatnytta, säger Martin Pei, teknisk direktör, SSAB och ordförande för HYBRIT.

Byggstart av anläggningen planeras ske under 2023 och målet är att ta den i drift 2025. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år, det vill säga 20 procent av LKAB:s totala förädlingskapacitet i Malmberget och närmare hälften av produktionskapaciteten hos SSAB:s masugn i Luleå. Målet är att bli först i världen med fossilfritt stål redan 2026.

− För LKAB är HYBRIT en viktig pusselbit i en grön omställning där vi vill klimatoptimera hela kedjan från gruva till färdigt stål till år 2045. Vi vill att Norrbotten ska bli en världsledande innovationsarena och ett kunskapscentrum för den globala gruv- och mineralnäringen, säger Markus Petäjäniemi, direktör Marknad och teknik, LKAB.

Just nu pågår HYBRITs pilotfas. I Luleå kommer pilotanläggningen för fossilfritt stål att vara färdigbyggd under sommaren och förberedelser har också påbörjats för att bygga ett tillfälligt vätgaslager för att pröva tekniken att lagra vätgas i bergrum.

Företagen bakom HYBRIT anser inte att den ekonomiska krisen i covid-19-pandemins spår innebär att den hållbara omställningen kan vänta. Tvärtom. I en debattartikel i Dagens industri skriver bland andra SSAB:s vd Martin Lindqvist:

− Vår bedömning är att vi inte har råd att tappa tempo i industrins omställning inte ens i nuvarande situation. Vi har möjligheten att starta om ekonomin, stärka svensk konkurrenskraft och skapa fler jobb, samtidigt som vi löser klimatkrisen. Den chansen måste vi ta.


Ta del av hela debattartikeln på di.se:
Basindustrin: Gör en fossilfri omstart.

Ta del av SSAB:s pressmeddelande:
SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala