Hög tid att säkra en plats till höstens högskoleutbildningar

Idag är det precis en vecka kvar tills anmälan till höstens högskole- och universitetsutbildningar stänger, den 15 april stänger portalen antagning.se. Arbetsmarknaden för ingenjörer ser god ut och stålindustrin efterfrågar medarbetare med rätt kompetens och stor kreativitet. 

Stålindustrin i Sverige ligger i framkant när det gäller samhällsnyttiga produkter och effektiva processer. Inom flera marknadssegment är stålföretagen världsledande och ambitionerna för processer, produkter och minskade utsläpp är höga. Efterfrågan av och konkurrensen om ingenjörer, inte minst med material- och processtekniska kunskaper, är stor såväl i Sverige som globalt. I takt med att samhällen och industrierna, som stålindustrin, ställer om för ökad hållbarhet efterfrågas fler medarbetare med teknisk kompetens, materialkunskap och en god portion kreativitet. 

Ingenjörsutbildningar inom materialteknik innehåller bland annat studier för att kunna välja rätt material för rätt tillfälle samt utveckla och tillverka nya material för speciella tillämpningar. De möjliga arbetsplatserna är många. Den som känner ett stort engagemang för klimatfrågor och en hållbar utveckling bör söka sig till och göra nytta inom industrin. Järnkoll.com finns mer information om framtida jobbmöjligheter.

Den 15 april klockan 24.00 stänger anmälan till de högskole- och universitetsutbildningar som drar igång hösten 2020. Varje enskilt val som görs till högre utbildning påverkar människors framtid, både enskilda individer, men också våra samhällen i stort. Världen behöver fler ingenjörer. 

På civilingenjörsutbildningen Materialdesign vid KTH i Stockholm ges bland annat kunskap om framställning av olika material, såsom metaller, polymerer och fiberbaserade material. Men också kunskap om materialens egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan, samt utveckling av helt nya material.

På Luleå tekniska universitet ges civilingenjörsutbildningen Hållbar process- och kemiteknik där studenterna får kunskaper i att utveckla och använda de processer som krävs för hållbart material- och resursanvändande. Vid civilingenjörsutbildningen Internationell materialteknik får studenterna en kombination av teknikkunskap och ett internationellt utbyte med språk, vilket gör studenterna särskilt attraktiva för företag som agerar på en global marknad. 

Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap som, liksom utbildningen, sker vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi. Uppsalas materialinriktade civilingenjörsprogram heter Teknisk fysik med materialvetenskap.

Nytt för i år är att Bergsskolan i Filipstad kan erbjuda yrkeshögskoleutbildningar. På Bergsskolan erbjuds utbildningarna Bergsskoleingenjör, Metall- och verkstadsteknik samt Bergsskoletekniker, Metall- och verkstadsindustri. Utbildningarna omfattar en stor del praktik och ger en bred bas för en karriär inom framförallt stål- och verkstadsindustri.

Ansökan till utbildningarna görs på www.antagning.se.