Branschen samlas för Hindersmässan sista helgen i januari

Hindersmässan hölls för första gången på 1300-talet som en marknad där bergsmän från Bergslagen sålde sitt järn vidare. Traditionen med Hindersmässan lever kvar, och fortfarande samlas bland andra gruv- och stålindustrin i Örebro varje år den sista helgen i januari.

Örebro slott.

Den 24–25 januari är det dags igen. Kvinnor och män från svensk gruv- och stålindustri reser till Örebro för årsmöten med Järnverksföreningen och Bergshandteringens vänner och för att lyssna och diskutera aktuella frågor under de seminarier som anordnas.

Järnverksföreningen

Järnverksföreningen är en sammanslutning av representanter för stålproducenter och branschens grossistföretag. Järnverksföreningen har spelat en viktig roll för branschen under en lång tid, men behovet och formen för hur branschen vill mötas har förändrats. Årsmötet den 24 januari blir därför sannolik föreningens sista, då årsmötet väntas fatta besluta om en avveckling.

Bergshandteringens vänner

Bergshandteringens vänner kallas oftast BHV och är en kamratförening. Sedan 1864 har medlemmarna verkat för att "liva och underhålla intresset för hanteringen". Årsmötet med seminarium och efterföljande middag och spex hålls den 25 januari på Conventum i Örebro,

I år arrangeras dessutom branschträffar för gymnasieelever i regi av Teknik 200 och på eftermiddagen den 24 januari bjuder BHV och värdföretaget LKAB in till ett seminarium med bland andra Teknikkvinnorna om jämställdhet och inkludering.

För mer information och anmälan till de olika aktiviteterna se Bergshandteringens vänners webbplats.

 

Totalt 80 000 besökare under veckan
Det är inte bara gruv- och stålindustrin som åker till Örebro. Knallar, maskinhandlare och flera andra föreningar samlas under Hindersmässoveckan. Förutom den stora marknaden som nära nog täcker hela centrum så arrangeras konferenser, utställningar, seminarier med mera. Hindersmässan förväntas locka cirka 80 000 besökare och evenemang pågår 23–26 januari, enligt Örebro kommun.