"Minska koldioxidutsläppen globalt genom ökad stålproduktion i Sverige"

Den svenska stålindustrin är den mest miljömässiga av alla stålindustrier i hela världen och en snabb miljögärning som Sverige skulle kunna göra är att öka landets stålproduktion. Det anser Göran Nyström, vice vd på stålföretaget Ovako.

Göran Nyström. Foto: Ovako.

— Svensk stålindustri är redan mycket bättre än omvärlden. Vi har effektiv malm och pellets, vi har den fossilfria elen och skrotet att smälta med hjälp av effektiva processer. Vi är redan i en position som andra länder jobbar för att nå. Vi kan göra en stor miljömässig nytta då våra produkter är hållbara och har lågt fossilt avtryck, säger Göran Nyström, vice vd på Ovako.

Ta del av en längre intervju med Göran Nyström inom ramen för informationskampanjen #stålnytta.#stålnytta-web-svart.png