Digitalisering, validering och attraktivitet i fokus under Basindustrins dag


I slutet av förra veckan arrangerades Basindustrins dag för åttonde året i rad, denna gång i digital form. Rådande pandemi och ekonomiska situation till trots är kompetensförsörjning en högaktuell fråga. Intresset för att delta var stort och aktiviteten i de interaktiva delarna av seminariet signalerar att många aktörer är engagerade i industrins kompetensförsörjning.

Webbinariet inleddes med att Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret, Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna och Maria Sunér Fleming, vd för Svemin hälsade ett femtiotal deltagare välkomna och underströk basindustrins behov av en fungerande kompetensförsörjning.

– Ingen verksamhet är bättre än de människor och den kompetens som finns inom den verksamheten. Därför är kompetensförsörjning oerhört viktigt för att skapa konkurrenskraft, sade Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Helena Elwin och Lotta Ramqvist från Skolverket talade om lärande i en digital tid, där de fördjupade sig i skolans digitalisering. De betonade vikten av att inte bara vara en konsument av modern teknik utan kunna lära sig att också vara en digital producent. Webbinarets deltagare fick också bidra genom att ange vilka digitala kompetenser de ser som särskilt viktiga vid rekryteringen till sina arbetsplatser. Ett ordmoln tog form när förslagen kom in, och ord som automatisering och programmering framträdde som särskilt viktiga kompetensområden.

kompetensordmoln.jpg
Emma Härdmark, Svemin och Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna ser hur ett ordmoln med basindustrins behov träder fram.

Emma Härdmark, kommunikationsansvarig på Svemin, tog vid och talade om hur allmänhetens bild av gruvor ofta är negativ, trots att gruvnäringen är en bransch som i stället borde förknippas med teknik i framkant och som en lösning på klimatfrågan. Därför lanseras satsningen ”Den svenska gruvan” den 2 november, med syfte att försöka ändra allmänhetens bild med det övergripande budskapet att ”metaller och mineral finns överallt och är avgörande för en framtid som är både hållbar och kul att leva i”.

Amelie von Zweigberg fortsatte på temat ”Oattraktiva regioner – en förlust för alla” där hon konstaterade att det finns en negativ trend med utflyttning från industriorterna, trots att det bästa för både kommuner och anställda vore om arbetskraften bodde och arbetade i de kommunerna där industrierna ligger.

Mats Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen, berättade om den nationella digitala utbildningsplattformen kompetens.nu som tas fram för att kunna erbjuda industriföretag kostnadsfria, digitala och branschsäkrade utbildningar på flera nivåer i syfte att kompetensutveckla sina anställda. Just nu befinner sig projektet i en pilotfas som kommer att pågå till och med december 2021.

Avslutningsvis berättade Peter Severinsson, ombudsman och regional samordnare från IF Metall om projektet Framtidssäkrad industri för validering och digitalt lärande. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter inom Svensk industrivalidering tillsammans med Unionen.

– Jag är jätteglad att vi kunde arrangera Basindustrins dag och att så många deltog och var engagerade. Det här är frågor som vi jobbar med varje dag, men självklart ger dagen oss en extra skjuts, säger Robert Eriksson, forskningschef på Jernkontoret och med i projketgruppen för seminariet.