Debatt: Nedskärningarna – ett hot mot Sverige som kunskapsnation

Regeringens beslut att skära i Vinnovas och Tillväxtverkets budgetar är nedslående. Vi vill gasa, inte bromsa, för det svenska innovationssystemet i den kommande forskningspropositionen. Det skriver tio representanter för näringslivet, däribland Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, i en debattartikel på altinget.se.

Ljusmikroskop vid Carpenter Powder Products AB. Foto: Pia Nordlander, Bildn, Jernkontorets bildbank.

Industrin är motorn i svensk ekonomi och en nyckelaktör i ambitionen att möta globala samhällsutmaningar. Ett ekosystem för innovation med god samverkan mellan industrin, lärosäten är viktigt för företagens FOU-verksamhet.

För en stärkt global konkurrenskraft, jobb och tillväxt i Sverige, samt innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar måste statens FOU-investeringar vara lika offensiva som företagens.

Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen, Skogsindustrierna, Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall, LIF, Livsmedelsföretagen och Swedish Medtech redogör tillsammans i en debattartikel för konsekvenserna av regeringens beslut att skära i Vinnovas och Tillväxtverkets budgetar. 

Läs debattartikeln på altinget.se