Anna Ponzio: ”Svensk stålindustri hittar alltid nya vägar”

I Ny Teknik porträtteras Anna Ponzio, Jernkontorets innovationsinriktade industriromantiker. Hon berättar öppenhjärtigt om sitt arbete som forsknings- och innovationskoordinator och om hur en traditionstyngd bransch som stålindustrin har siktet inställt på att leda teknikutvecklingen. 

Anna Ponzio, forsknings- och innovationskoordinator på Jernkontoret. Foto: Outokumpu.

Jernkontoret är på flera sätt en unik organisation med starka, månghundraåriga traditioner. Ett av de utmärkande dragen är att Jernkontoret har en forskningsorganisation som faktiskt arbetar med forskning, de flesta andra branschorganisationer handlägger enbart FoU-frågor på policynivå.

– Vår forskningsavdelning är ganska stor och vi är väldigt delaktiga i projekten. Vår stora styrka är den etablerade organisationen, vi har ett arbetssätt som funnits väldigt länge. Historiskt hade Jernkontoret en teknisk verksamhet som reste runt och stödde nya teknikinitiativ på bruken, bekostade olika experiment, och så vidare. Det är en tydlig roll som vi haft sedan lång tid tillbaka, säger Anna Ponzio.

Ett av de nyaste teknikområdena är digitalisering, där Jernkontoret vill samla företag och institut för forskning på allt ifrån virtuella fabriker till smarta produkter. Anna Ponzio exemplifierar med ett nyligen avslutat pilotprojekt, där man undersökte hur big data kan användas för att förstå och effektivisera valsningsprocesser.

– Det här är en utveckling som man bara måste hänga med i. Den går så fort, och rymmer så många aspekter. Digitaliseringen öppnar för att kunna följa materialet hela vägen in i produkten, och på ett nytt sätt kunna erbjuda kunskap om materialet tillsammans med produkten. Med den ökade spårbarheten kommer möjligheten till helt nya tjänster: varför inte kunna leasa stål och sedan lämna tillbaka det? Det skulle vara ett stort steg på vägen mot en cirkulär ekonomi.

Fram till den 15 april kan du läsa hela artikeln på Ny Tekniks webb.