Debatt: Sänk sjöfartsavgifterna

Sjöfartsverket finansieras till övervägande delar med avgifter. Men ju dyrare det blir att använda sjötransporter desto svårare blir det att klara miljömålen. Det konstaterar Svensk Sjöfart och Jernkontoret i en debattartikel i Dagens industri.

Sjöfarten kan transportera stora volymer av passagerare och gods, vilket gör att sjöfartens miljö- och klimatpåverkan per transporterad enhet är låg. Dessutom pågår ett arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan ytterligare, bland annat genom att använda nya bränslen och optimera designen av fartygen.

Sjöfartsverket finansieras till största delen med avgifter från sjöfarten. Endast 11 procent av intäkterna kommer från staten, vilket kan jämföras med Trafikverkets anslag på omkring 90 procent.

Men höjda avgifter har resulterat i att sjötransporterna minskat. Det leder både till att godsvolymerna ökar på väg och järnväg, med trängsel och ökade utsläpp som följd, men på lite längre sikt också till arbetslöshet och företagsflytt.

I debattartikeln kräver Svensk Sjöfart och Jernkontoret svar från statsminister Stefan Löfven på hur det politiska verktyget Sjöfartsverket och dess ekonomiska förutsättningar ska kunna bidra till att föra över mer transporter till de klimatsmarta transportalternativen järnväg och sjöfart.

Läs hela artikeln på Di Debatt