Regeringen tar emot Fossilfritt Sveriges 27-punktslista med varm hand

Fossilfritt Sveriges 27-punktslista fick ett varmt mottagande av både näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Sammanställningen Politik för fossilfri konkurrenskraft innehåller tre punkter som är särskilt viktiga för stålindustrin: fortsatta finansieringen av Industriklivet, säkerställande av effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser och tryggad elförsörjning.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin kommenterade 27-punktslistan från Fossilfritt Sverige, bild från SVT Rapport den 28 oktober.

– Den svenska stålindustrin var först ut med att presentera en klimatfärdplan, det är roligt att så många hakat på. När fler branscher pekar på liknande behov till våra politiker så ger det naturligtvis extra tyngd, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Fossilfritt Sverige har sammanställt en lista, Politik för fossilfri konkurrenskraft,  över några av industriernas förslag för att uppnå fossilfri konkurrenskraft och överlämnat till regeringen. För stålindustrin är effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser, som inte sätter käppar i hjulet för viktiga teknikförändringar ett av flera åtgärdsförslag. Ett annat är säkrandet av Industriklivet. 

– Långsiktighet för Industriklivet krävs eftersom omställningsprojekten tar tid. Att minska de direkta klimatpåverkande utsläppen från stålindustrins tillverkningsprocesser är avgörande för att industrin ska kunna möta klimatmålen. Det kräver ny teknik inom flera olika områden. Men det handlar om stora utsläpp och det tar tid att utveckla den nya tekniken, varför långsiktig och tillförlitlig finansiering är ett måste för att större forsknings- och innovationsprojekt ska bli verklighet, säger Helén Axelsson.

Ett övergripande budskap från alla industrier som har elektrifiering som en viktig del i sin klimatomställning är tryggad tillgång till el. Även detta ställer sig stålindustrin bakom.

– En av den svenska stålindustrins absoluta konkurrensfördelar har varit tillgången till en säker elförsörjning. Men i takt med att det fossila fasas ut, att fler och fler branscher ser storskalig elektrifiering som lösningen och vi samtidigt tror på en god tillväxt för våra industrier, riskerar tillgången till el att bli en flaskhals för viktiga förändringar. Det råder en politisk osäkerhet kring omfattningen av den här utmaningen, varför det är viktigt att vi gör den mera känd. Här behöver vi krafttag från politiken, avslutar Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Läs mer i stålindustrins Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.