Hallå där Pontus Sjöberg, ny vd på Swerim

Pontus Sjöberg berättar om varför han flyttade hem från Tjeckien för att anta utmaningen om ett gemensamt forskningsinstitut för gruv- och metallforskning i Sverige, och vad han vill åstadkomma framöver.

Foto: Björn Tesch.

Den 1 oktober 2018 slogs Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB ihop och bildade det nya metallforskningsinstitutet Swerim AB. Syftet är att svensk gruv- och metallindustri även framöver ska ligga i framkant med materialutveckling, nya produkter och hållbar produktion. Swerim har ca 190 anställda sammanlagt i Kista och Luleå. Till vd för Swerim utsågs Pontus Sjöberg.

Hej Pontus Sjöberg! Vad har du för bakgrund?

– Jag är bergsingenjör från KTH, gick ut 1988. Jag ville gå på KTH och min morbror och tipsade mig om att materialteknik var en bra utbildning. Det var den också, men jag måste erkänna att jag som urstockholmare var lite orolig för att behöva flytta till någon mindre ort efter examen. Det var faktiskt en av anledningarna till att jag forskade vidare på KTH efter examen, och sen jobbade på Jernkontoret. Då slapp jag flytta!

Pontus Sjöberg flyttade till slut ändå, närmare bestämt till Sandviken, där han blev chef för en liten forskningsavdelning på Sandvik.

– Jobbet var så kul, så jag saknade inte Stockholm alls. Jag bytte tjänst efter ett tag och fick personalansvar. På den tiden byggdes ett nytt valsverk, där jag var ansvarig som mottagare. Allting var mycket spännande!

De senaste 6,5 åren har Pontus Sjöberg bott och arbetat i Tjeckien. I början av året flyttade han hem för att tillträda som vd för det nybildade forskningsinstitutet Swerim.

Varför antar du utmaningen Swerim?

– Det här var ett av de få jobb som jag kunde tänka mig att flytta hem för. Det känns utmanande och roligt att vi nu slår ihop två institut och koncentrerar forskningen till ett gemensamt. Då får vi möjlighet att utnyttja hela värdekedjan och stärka erbjudandet. Det är också roligt att komma hem och jobba med gamla kollegor igen, särskilt när man varit utomlands några år och fått lite distans.

Vad är unikt med Swerim?

– Att vi kopplar samman hela processkedjan. Vi sitter mitt emellan högskolan och industrin med uppdraget att överföra forskning och optimera vägen mot målet. Tidigare blev det mer stuprörstänk.

Vad ska Swerim åstadkomma?

– Vi ska ha en bra intern dialog och hjälpa varann. Vi har väldigt många duktiga medarbetare och vi ska vara en del i kompetensförsörjningen åt båda hållen. Vi behöver ett utbyte av människor hela tiden.

Hur ser du på Swerim om tio år och vad krävs för att nå dit?

– Förhoppningen är att vi bidrar till att Sverige behåller sin position som nischspelare på den globala stålmarknaden. Att vi ligger i framkant gällande digitalisering och cirkulär ekonomi. Vi måste därför jobba tillsammans och utnyttja resurserna på bästa sätt. Vi behöver samverka i ett litet land som Sverige. Man ska ha kul på jobbet!

Vad kommer du att ägna ditt första år på Swerim åt?

– Att få ihop de två kulturerna och skapa stabilitet. I det ingår förstås en stabil ekonomi, men det är lika viktigt att skapa trygghet och att medarbetarna tycker att det är kul att jobba där. Vi ska också bredda och marknadsföra vårt erbjudande till industrin och andra uppdragsgivare.

Varför bildades Swerim?

– Det övergripande målet för stålindustrin är ju fossilfrihet 2045. Då behöver vi fokusera forskningen och samla alla delar, för att klara klimat- och miljömålen och samtidigt vara fortsatt konkurrenskraftiga.