"Politikerna måste skapa förutsättningar för det hållbara samhället"

Rubriken är ett citat från Jernkontorets vd Bo-Erik Pers och hämtad från en intervju publicerad i det senaste numret av tidningen Bergsmannen med Jernkontorets annaler, nr 6 2019. För tidningens redaktör Anders Fahlman berättar Bo-Erik Pers bland annat om stålindustrins klimatomställning och bidrag till det hållbara samhället, om positioneringen på världsmarknaden och politiska samarbeten.

Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret, anser att stålet har en given plats i ett hållbart samhälle. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

Jämfört med många andra länder finns enligt Bo-Erik Pers i Sverige en annan syn på vad vi vill med vår stålindustri. Han avser den svenska stålindustrins klimatarbete och ambitionen att vara med och bidra till framtidens hållbara samhälle.

− Då kan man fråga sig varför vi har en sådan ambition. Jo, det har att göra med det faktum att stål är en sådan avgörande förutsättning för samhällsbyggandet. Stål finns överallt – det finns i produkterna vi har omkring oss, i processerna, transporterna och i verktygen som vi producerar med. När människan passerade stenåldern och kom i järnåldern så blev stålet efterhand själva förutsättningen för det moderna samhället. När vi nu ställer om till ett hållbart samhälle har stålet en given plats, menar Bo-Erik Pers.

I Bergsmannens intervju förklarar Bo-Erik Pers hur det kommer sig att ett litet stålland som Sverige, med en volymmässig global marknadsandel på tre promille, kan vara teknikledande med sina produkter av avancerade stål. Han anser att den svenska stålindustrin är bra positionerad inför klimatomställningen och utvecklingen av det hållbara samhället.

Bo-Erik Pers radar upp många exempel som beskriver omfattningen av det proaktiva arbete som stålindustrin utfört sedan branschens gemensamma vision för 2050 lades fram, "Stål formar en bättre framtid".

− Stålindustrin kör i full fart och nu är det upp till politiken att skapa förutsättningarna. Klimatsmart stålproduktion kommer att kräva mycket el. Är tillståndsprocesserna anpassade för att hantera de här frågorna så att vi snabbare kan komma igång med klimatfördelaktiga processer, undrar Bo-Erik Pers.

Läs hela intervjun med Bo-Erik Pers i Bergsmannen. 

Svensk stålindustri är bra positionerad inför klimatomställningen och utvecklingen av det hållbara samhället. Foto Pia och Hans Nordlander, Bildn.

Bergsmannen med Jernkontorets annaler utges av Bergsmannens Förlag AB. Tidningen utkommer med sex utgår per år och är den ledande nordiska branschtidningen för stål-, bergmaterial- och gruvindustrierna. Jernkontorets Annaler har utgivits sedan 1817 och är därmed en av världens äldsta facktidningar. Jernkontorets Annaler slogs 1978 samman med tidningen Bergsmannen.