Outokumpus rostfria stål i den hållbara Söderströmsbron

Parallellt med den omdiskuterade kinesiska vägbron mellan Gamla stan och Slussen går Söderströmsbron. Det är en av Sveriges mest trafikerade broar och tack vare rostfritt stål från Outokumpu rustas den nu upp för att hålla i minst 120 år och säkra en mer hållbar kollektivtrafik.

Söderströmsbron i centrala Stockholm, mellan Gamla stan och Slussen.  Foto: Region Stockholm.

I Aftonbladet granskas klimatpåverkan från den nya stora vägbron mellan Gamla stan och Slussen, givet att den byggs i Kina av kinesiskt stål och därefter fraktas till Stockholm. Men det är svårt att beräkna utsläppen från en kinesiskt tillverkad bro, även om vi vet att Kina använder mycket kolkraft.

– Vi vet inte vilka utsläpp som stålet i Kina har. I Europa har vi en väldigt välordnad rapportering av utsläpp, det finns inte i andra delar av världen, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret i en intervju med Aftonbladet.

På frågan om det varit bättre att tillverka en bro av stål från Europa svarar hon:

– Det är svårt att säga. Det är bra om kunderna kräver att få dataunderlag. Det är det bästa sättet att driva på utvecklingen, att vi får tillräcklig bra underlag från ståltillverkare i världen.

Alldeles intill huvudbron mellan Gamla stan och Slussen står en tunnelbanebro, Söderströmsbron. Den har 60 år på nacken, och dagligen passerar 340 000 personer över bron, något som gör den till en av Sveriges mest trafikerade broar. Just nu rustats bron upp med hjälp av cirka 500 ton höghållfast, rostfritt stål från Outokumpu.

– Att välja rostfritt stål betalar för sig själv inom en tidsram av cirka 30 år med tanke på att man undviker målning som behövs för kolståls balkar. Detta är mycket positivt både ur kundens och miljöns perspektiv. Outokumpu har lång erfarenhet att leverera kostnadseffektiva brolösningar med en betydligt längre livslängd jämfört med vanlig kolstålskonstruktion, säger Mladen Perkovic, chef för Outokumpu PSC Nordic i Degerfors i en intervju med Stålguiden.

Tack vare stålet från Outokumpu säkras Söderströmsbrons livslängd i ytterligare 120 år, det bidrar till en mer hållbar tunnelbaneresa och ett mer hållbart brobygge.

Mer information: