Nytt valsverk i Fagersta minskar utsläppen och stärker konkurrenskraften

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg inviger idag ett nytt valsverk vid Outokumpu Fagersta Stainless. Outokumpus investering på 8 miljoner euro medför förbättrad arbetsmiljö, minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft.

Trådläggare i trådvalsverk. Foto: Outokumpu.

Under större delen av året har ett 100-tal entreprenörer och anställda vid Outokumpu arbetat med att få ett nytt valsverket på plats i Fagersta. Idag invigdes valsverket av utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

– Fagerstas nya valsverk innebär att helt nya lösningar kan erbjudas samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Det är ett gott exempel på hur Sverige möter den internationella konkurrensen och klimatutmaningarna genom utveckling och innovation, säger Anna Hallberg och fortsätter:

– När det går bra för svenska företag internationellt skapas jobb och tillväxt i hela Sverige.

Outokumpu har genomfört en omfattande investering för att uppgradera Fagersta Stainless. Investeringen på 8 miljoner euro gör det möjligt för Fagersta att utöka sin produktportfölj till nya specialprodukter med högt förädlingsvärde, förbättrar arbetsmiljön för personalen, minskar koldioxidutsläppen från anläggningen och ökar konkurrenskraften.

– Anläggningen i Fagersta, tillsammans med vårt trådverk i Sheffield, gör Outokumpu världsledande inom rostfri valstråd och dragen tråd. Investeringen ingår i vår vision att bli världens bästa värdeskapare inom rostfritt stål till år 2020 genom kundfokus och effektivitet, säger Outokumpus CEO Roeland Baan.

– Vårt nya valsverk kommer möjliggöra bearbetning av specialprodukter, dvs olika typer av legeringar som vi inte klarade att valsa tidigare. Investeringen ger stora miljöförbättringar både vad avser arbetsmiljö och yttre miljö med bland annat minskad gasolförbrukning vilket reducerar våra koldioxidutsläpp säger Johan Wiklund, vd för Outokumpu Fagersta Stainless.