Nöjd statsminister hos Björneborg Steel

Statsminister Stefan Löfven fick ta del av en riktig framgångssaga vid sitt besök vid Björneborg Steels stålverk i Värmland, i förra veckan. Där presenterades konkreta exempel på samverkan mellan olika lokala företag i syfte att leverera världsledande produkter från förhållandevis små aktörer. Dessutom lyftes vikten av lokal förankring då lokala investerare räddat 160 arbetstillfällen på orten.

Leif Rosén från Björneborg Steel visar statsminister Stefan Löfven och hustrun Ulla Löfven runt på stålverket. Foto: Björneborg Steel.

Vid statsministerbesöket hos Björneborg Steel AB den 18 augusti fick vd Leif Rosén möjlighet att redogöra för en riktig framgångssaga. Stålföretaget har gått från konkurs (som Scana Steel Björneborg AB) till en stark omstart med ett nyupprättat förtroende hos medarbetare, kunder och leverantörer.

– Statsministern såg mycket positivt på våra höga ambitioner, men han såg också hur lönegarantin bidragit till att säkerställa fortsatt drift under processen, något som varit en förutsättning för att bibehålla våra duktiga medarbetare, trogna kunder och attrahera nya ägare, berättar Leif Rosén, vd för Björneborg Steel.

Samverkan är också en viktig del av framgången. En betydande del av Björneborg Steels försäljning går till marina applikationer i form av drivlinor till propellrar. Därför presenterades också det Marina Klustret i Kristinehamn där Kongsberg Maritime står för hydrodynamisk utveckling och design, Björneborg Steel står för materialteknik, friformssmide och grovbearbetning medan Blue Future står för färdigbearbetning. Tillsammans levererar de tre företagen världsledande produkter inom det marina segmentet.

– Jag tror att det som berörde statsministern allra mest var hur våra lokala investerare nu tagit ett stort ansvar genom att de identifierat en god affär, gått in som ägare och faktiskt räddat 160 arbetstillfällen här på orten. Dessutom har alla varit med och bidragit så att vi har kunnat säkerställa kontinuerlig drift i Björneborg, en drift som pågått obrutet sedan 1656, det handlar 363 år, avslutar Leif Rosén.

Smide av långaxel vid Björneborg Steel. Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn, källa: Jernkontorets bildbank