Klimatfärdplan åter i lager

Den svenska stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri 2045 blev en "bästsäljare". Den första utgåvan tog slut, men nu finns den innehållsrika och eftertraktade klimatfärdplanen åter att beställa. 

Jernkontorets energi- och klimatexperter, Pär Hermerén och Helén Axelsson, med stålindustrins klimatfärdplan. 

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå målet krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan, till exempel mellan politiken och den svenska industrin.

Svensk stålindustri har som mål att stålproduktionen ska vara fossilfri år 2045 och vägen dit beskrivs i den omfattande och rikt illustrerade klimatfärdplanen (120 sidor och nära 30 diagram/illustrationer). Färdplanen redogör för

  • de olika processerna för att framställa stål
  • var utsläppen av koldioxid finns
  • vilka möjliga alternativ som finns för att minska eller eliminera utsläppen
  • hur stålindustrins produkter bidrar till minskade utsläpp i hela världen.
  • vilken politik som behövs för att stödja utvecklingen.

Stålindustrins klimatfärdplan är skriven och upprättad av Jernkontoret på uppdrag av de svenska stålföretagen; SSAB, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless, Ovako, Uddeholm AB, Höganäs AB, Erasteel Kloster AB, Björneborg Steel AB, Fagersta Stainless och Suzuki Garphyttan. Den överlämnades våren 2018 till regeringen inom ramen för industrins samarbete med initiativet Fossilfritt Sverige

Du kan kostnadsfritt ladda hem och beställa tryckta exemplar av Stålindustrins klimatfärdplan på Jernkontorets webbplats.


Den svenska stålindustrin