Klimatet tjänar på en konkurrenskraftig svensk stålindustri

Vi måste kunna förena en konkurrenskraftig industri, som utvecklar teknik till förmån för klimatet, med det svenska målet att vara en förebild i klimatarbetet. Dessa två ambitioner är inte motsättningar, utan förutsättningar för varandra.

Flygfoto över SSAB:s anläggningar i Oxelösund. Foto: SSAB.

Stål är ett cirkulärt material som går att smälta ner och använda om och om igen, utan att det mister sina goda egenskaper. En stor del av det svenska stålet är skrotbaserat, men behovet och efterfrågan på stål ökar i världen, det skrot som finns att tillgå räcker därför inte till.

– Stål är ett material som bygger välfärd, det mesta i samhället innehåller stål eller är byggt med hjälp av stål. Det är ett väldigt flexibelt material och det efterfrågas ökade mängder globalt, sa Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, i SVT Agenda söndag den 29 september.

Den svenska tekniken för stålproduktion är effektiv och ligger i framkant, det är också här som vi har goda förutsättningar att ta de stora teknikkliven och sänka utsläppen av koldioxid. Men det kräver höga ambitioner, forskning och stora investeringar. En konkurrenskraftig stålindustri i Sverige är därför viktig, inte bara för att Sverige ska kunna bli en fossilfri välfärdsnation, utan för att den teknik vi utvecklar här kan påverka utsläppen av koldioxid i hela världen.

– Klimatfrågan är global, stålindustrin är också global och de utsläpp som inte skulle ske i Sverige om vi minskade produktionen här, de skulle ske någon annanstans, sa Helén Axelsson.

Martin Lindqvist, vd på SSAB, deltog också i Agenda, där han bland annat talade om förutsättningarna för HYBRIT-projektet, som syftar till att framställa stål från malm med hjälp av vätgas istället för kol och på så vis eliminera de största koldioxidutsläppen från svensk stålproduktion.

– Även om vi är världens mest koldioxideffektiva stålproducent så står vi för 10 procent av utsläppen. Vi sa att vi måste lösa grundproblematiken. Nu bygger vi en pilotanläggning i Luleå som vi tar i drift nästa sommar, ambitionen är att ha en fullskalig produktionsanläggning 2025/2026 och då blir vi först i världen med att producera koldioxidfritt stål, sa Martin Lindqvist.

Martin Lindqvist fick frågan om han var orolig för att inte lyckas med fossilfri stålproduktion.

– Här måste vi hjälpas åt, politiken och industrin. Får vi rätt förutsättningar för HYBRIT-projektet, med fossilfri kraftgenerering, kraftöverföring och miljötillstånd för att driva de här nya verksamheterna, om vi får de förutsättningarna då är jag inte ett dugg orolig, svarade Martin Lindqvist.

Näringsminister Ibrahim Baylan deltog också i Agenda-studion. Han talade både om hur Sverige har fantastiska förutsättningar att vara konkurrenskraftiga utan att förstöra klimatet och om hur tillståndsprocesserna måste bli mer rättssäkra för att inte sänka takten för viktiga teknikskiften.

– Många av våra processer är inte anpassade efter den snabba omställningen som vi behöver göra. En del handlar om lagar, en del handlar om den byråkrati vi har byggt upp och hur vi tillämpar de här lagarna. Det har skett en glidning som gjort att det blivit mycket mera oförutsägbart och det måste ändras, sa näringsminister Ibrahim Baylan.

– Vi måste frågas oss vad som är det effektivaste sättet att få ner utsläppen, för det är utsläppen vi måste bli av med. Vi måste göra det på ett sådant sätt att människor inte upplever att förändring alltid innebär en försämring, utan att en förändring också kan vara någonting bra. Att när vi gör den här förändringen så gör vi också svensk industri konkurrenskraftig, vi ser till att det blir fler jobb och tillväxt, sa näringsminister Ibrahim Baylan.

SVT Agenda från den 29 september kan ses fram till den 29 oktober.