Internationell samverkan för minskade koldioxidutsläpp

Klimatförändringar är ett globalt problem. Förra fredagen den 18 oktober bjöd Jernkontoret och Swerim in en internationell panel för att diskutera hur koldioxidutsläppen ska minska.

Jernkontoret och metallforskningsinstitutet Swerim samlade drygt 50 representanter från industri, akademi, universitet och myndigheter för diskutera forskning som ska bidra till minskade utsläpp av koldioxid från industrier. Temat för dagen var industriell symbios och känslan av global utmaning och internationell samsyn genomsyrade både diskussioner och talarlista, för på scenen deltog personer från Finland, Österrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Kina och Sverige.

Deltagarna på seminariet fick lyssna på följande talare:

Chuang Wang som är forskare och projektledare på Swerim, presenterade forskningsprojektet – OSMET. Projektet handlar om att bistå två stora industrisektorer –  metallindustrin och massa- och pappersbruken - att minska såväl koldioxidutsläpp som restprodukter till deponi.

Jaap Vente från det nederländska forskningsinstitutet ECN.TNO berättade om hur industrins koldioxidutsläpp kan minskas och till och med skapa nytta genom industriell symbios.

Marisa Hernández Latorre, vd för det spanska företaget Ingelia berättade om hur den biokol som framställs med företagets teknik kan bidra till att minska koldioxidutsläppen från till exempel stålindustrin.

Dagens mest långväga talare var Xinchuang Li, vd för China Metallurgical Industry Planning and Research Institute. Han berättade bland annat om utvecklingen av Kinas stålindustri och gav sin bild på de utmaningar som Kina står inför när det gäller att minska stålindustrins koldioxidutsläpp till de nivåer som krävs för att landet ska kunna uppfylla sina åtagande enligt Parisavtalet.

– Global uppvärmning är ett globalt problem. Därför krävs det också globala ansträngningar. Jag tror att den här kunskapstäta dagen inspirerade till nya samarbeten, säger Robert Eriksson, forskningschef på Jernkontoret.


Ståldagen om samverkan:

Om det var något som deltagaren tog med sig den 18 oktober, så var det vikten av att fortsätta samarbeta. Temat för Ståldagen den 3 december är just samverkan, där fler konkreta exempel på hur svensk stålindustri samverkar med kunder, leverantörer och andra organisationer för ökade hållbarhet presenteras.