EU-kommissionen poängterar vikten av en globalt konkurrenskraftig basindustri

Politik och lagstiftning ska inte välja teknik. Kommissionens analys, "En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi", är en bra utgångspunkt för fortsatt dialog om hur klimat- och industripolitik kan kombineras på ett effektivt sätt. 

– Det finns inte en enskild lösning för att minska utsläppen, en strategi för att långsiktigt nå klimatmålen måste bygga på att alla åtgärder är möjliga och välkomna. En politik för att lösa klimatutmaningen måste därför undvika att diktera lösningar och snarare ge förutsättningar för just nya lösningar, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Svensk stålindustri stödjer kommissionens val att inte föreslå en revidering av 2030-målen. De lagstiftningar som följer av målen är nyligen beslutade och håller redan på att implementeras.

De lågt hängande frukterna är redan plockade inom stålindustrin och för att komma vidare krävs samverkan med den globala klimatpåverkan i fokus. För Sverige är tillgång till fossilfri el en grund för flera åtgärder och ett avsevärt ökat behov av el har också kommissionen identifierat.

– Effektiva industriprocesser kräver stabil leverans av el vilket ställer höga krav på både produktionskapacitet och infrastruktur, avslutar Helén Axelsson.

Jernkontorets hela yttrande över Dnr M2019/00i 16/Kl En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi, hittar du här…