Stålindustrin prioriterar säkerheten

Söndagen den 28 april infaller både Steel Safety Day och Världsarbetsmiljödagen. Svenska stålföretag arbetar hårt för att uppnå en 100 procent säker arbetsplats.  

”Ingenting är viktigare än säkerhet och hälsa för de anställda i stålindustrin.” Så inleds Word Steel Associations dokument med ståndpunkter för den globala stålindustrin om säkerhet och hälsa. Branschen har en nollvision för  arbetsplatsolyckor och personskador.

Söndagen den 28 april är det Steel Safety Day 2019, World Steel Associations globala kampanj för att öka medvetenheten om de vanligaste orsakerna till olyckor i stålindustrin. Dagen instiftades 2014 och har sedan haft olika teman (se bild). Temat i år är att identifiera risker och förebygga incidenter vid arbetet med stålindustrins olika processer.

 
På alla svenska stålföretag pågår flera olika satsningar och projekt kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Det är ett långsiktigt arbete som fungerar. En anledning till att arbetet är framgångsrikt kan vara att fler tillbud och risker rapporteras, det vill säga händelser där det kunde ha gått illa. Riskerna kan därmed åtgärdas i ett tidigt skede, innan olyckan är framme. Branschen arbetar också med att förändra attityder och beteenden för att skapa en bra säkerhetskultur.

Arbetsmiljöingenjörer och säkerhetschefer från stålföretagen samverkar inom Stålindustrins Arbetsmiljögrupp. Gruppen samordnas av Industriarbetsgivarna och arbetar proaktivt för en god arbetsmiljö och för att förebygga olycksfall och ohälsa. Gruppen tar till exempel initiativ till seminarier och projekt i aktuella frågor och samverkar med andra branscher och organisationer.

Flera företag arrangerar i samband med Steel Safety Day och Världsarbetsmiljödagen en hel säkerhetsvecka. Här följer ett par exempel på aktiviteter i år:

Ett annat exempel som handlar om god säkerhetskultur hittar vi i USA: Företaget Tenaris, en producent av stålrörsprodukter, lät en av de anställda, Curtis Campbell – även kallad Mr. Music – spela in en säkerhetsvideo i stålverket. I sången uppmanar han alla att "Stay Alert and Be Safe!". Vi på Jernkontoret gillar budskapet och stämmer in i sången!