Finbesök av riksdagsledamöter och kommunledning hos Outokumpu i Fagersta

Intresset för vad som sker inom svensk stålindustri är stort. Under fredagen besökte sex riksdagsledamöter från bland annat Västmanlandsbänken och Fagersta kommunledning valsverket Outokumpu Fagersta Stainless. Kompetensförsörjning, fri och rättvis handel liksom en cirkulär ekonomi var frågor högt på politikernas och företagsledningens agenda.

Lars Fors, Eric Palmqvist, Mats Benson, Åsa Coenraads, Karolina Berglund, Mikael Damsgaard, Johan Wiklund, Helena Holmlund, Cecilia Löwnertz, Pia Nilsson, Vasiliki Tsouplaki. Foto: Jonas Nordlund, Outokumpu Stainless.

Besöket i Fagersta inleddes med att Johan Wiklund, vd på Outokumpu Fagersta Stainless, presenterade företaget och satsningen på det nya valsverket som nu sker. Därefter blev det en verkstur under ledning av Cecilia Löwnertz, produktionschef på Outokumpu Fagersta Stainless.

– Vår verksamhet baseras på cirkulär ekonomi och hållbarhet. Vårt stål innehåller 85 procent återvunnet material. Vi hade bra diskussioner i fredags, kompetensförsörjning, fungerande infrastruktur för pendling och godstransporter, fri och rättvis handel var några av ämnena vi pratade med politikerna om, sa Johan Wiklund.

Det nya valsverket kommer att invigas den 7 november 2019 och innebär ökad konkurrenskraft och minskade koldioxidutsläpp.

– Vårt nya valsverk kommer möjliggöra bearbetning av specialstål, det vill säga olika typer av legeringar som vi inte klarar att valsa idag. Investeringen ger stora miljöförbättringar både vad avser arbetsmiljö och yttre miljö med bland annat minskad gasolförbrukning vilket reducerar våra koldioxidutsläpp. Dessutom får vi en lägre produktionskostnad med förbättrad avkastning, vilket kommer att öka vår konkurrenskraft i en allt tuffare omvärld. I samband med investeringen har vi även utökat vår personalstyrka för att klara av produktionsökningen och för att ytterligare stärka vår kompetens, avslutade Johan Wiklund.