Elförsörjningen högt på dagordningen – med rätta

Industrin vill minska koldioxidutsläppen, med fortsatt tillväxt. Omställningen sker för klimatet och för att säkerställa fortsatt global konkurrenskraft. Men frågan om elförsörjningen skaver och just nu förs debatten i ledarspalter, på debattsidor och i riksdagen. Och med diskussioner i företagsledningar.

För industrin har frågan om en stabil elförsörjning alltid varit aktuell. Malmen, elen och kompetensen är tre viktiga resurser för den svenska stålindustrins framgångar. I takt med att teknikskiften för lägre utsläpp, exempelvis tack vare elektrifiering, blir verklighet ställs frågan om industrins elförsörjning på sin spets.

Nu krävs en politik som svarar på hur det ökade elbehovet ska mötas med mer fossilfri el och hur effektbehovet säkras.

– Vi pekar inte på energislag, men vi pekar på att elförsörjningen, både produktionen och infrastrukturen, måste vara tillförlitlig. Stabil tillgång på klimatneutral el till en konkurrenskraftig kostnad är en grundförutsättning för att företagen i sin tur ska kunna erbjuda kunderna leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Framtida produktutveckling för global miljönytta och en fortsatt stark stålindustri i Sverige med fler arbetstillfällen är helt beroende av det här. Vi vill inte missa den möjlighet vi har att leda en industriell och klimatmässigt hållbar utveckling, och nu är det upp till politiken att våga visa ledarskap, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Inför klimattoppmötet COP 25 pekar länder och organisationer på att industrins höga ambitioner nu måste ges förutsättningar att bli verklighet.

– Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv på Di debatt.

Frågan om svensk elförsörjning engagerar eftersom den är så avgörande för den svenska industrin. Situationen kräver modiga politiska beslut som tar hänsyn till industrins omställningsambitioner och tillväxtmöjligheter. Läs mer om arbetet Kraftsamling Elförsörjning där Jernkontoret ingår och som sker inom ramen för Svenskt Näringsliv.