Efter COP25: Det krävs verkliga åtaganden från både näringsliv och politik

FN:s klimattoppmöte COP25 har avslutats i Madrid. Svenska representanter har på många sätt stuckit ut hakan med sin närvaro, både från politiken och näringslivet, inte minst stålindustrin. Att Sverige toppar klimatindex, (CCPI) där 31 av de 57 länder som ingår har minskat sina utsläpp, är ingen slump. 

Martin Pei, ordförande för Hybrit, på plats i Madrid för COP25. Foto: SSAB.

Precis som under FN-toppmötet i New York i höstas var Hybrits representanter inbjudna att tala, denna gång tillsammans med Sveriges klimatminister Isabella Lövin under rubriken "HYBRIT: Technology transition for industry". I Madrid fick Hybrit utgöra ett viktigt exempel för vilken potential som döljer sig bakom näringslivets egna åtaganden för minskade koldioxidutsläpp.

– Vi välkomnar ännu mer konkreta steg för att nå de globala klimatmålen. EU har en möjlighet att leda den industriella övergången, säger Martin Pei, ordförande för Hybrit och teknisk direktör på SSAB.

– Det är jättebra att Sverige har höga ambitioner och vi ska vara stolta över ledartröjan vi bär. Det är viktigt att Sverige är aktivt i de internationella förhandlingarna för att skapa jämförbara förutsättningar mellan EU och övriga länder. Tillväxt och konkurrenskraft är nämligen en förutsättning för att våra investeringar och projekt ska bli verklighet. Vi vill jobba nära politiken så att de långsiktiga klimateffekterna inte missgynnas framför kortsiktiga, och ibland geografiskt begränsade, klimatvinster som direkt försvårar för våra investeringar i teknikutveckling och förbättrande åtgärder, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

– Vi måste prata och agera kraftigt för en fri och rättvis handel, inte minst kopplad till hållbar utveckling. Den globala handelspolitiken påverkar oss i allra högsta grad och det är viktigt att de konkurrenterna med lägre klimatambitioner inte ges en konkurrensfördel, utan tvärtom. Det ska kosta att släppa ut koldioxid överallt, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

– När det kommer till FN:s globala hållbarhetsmål vet vi att våra svenska stålprodukter skapar nytt när de används. Från Sverige kommer nischade stål och stålprodukter som bidrar till lättare transporter, renare vatten, renare kirurgiska verktyg och effektiva motorer i elbilarna. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på hur vi förbättrar våra processer, utan också hur stål bidrar till ökad hållbarhet när produkterna används, avslutar Helén Axelsson.