Effektbrist hotar industrin

Idag skriver sju företrädare för industrin i Second Opinion om den befarade effektbristen i närtid. Imorgon håller också SKGS ett seminarium om frågan på IVA.

Graden av oro över effektutmaningen varierar mellan de politiska partierna och energipolitiker har haft svårt att tydligt definiera hur lösningarna ser ut. Det skriver sju företrädare för den svenska basindustrin i den tredje Second Opinion-artikeln riktad mot energiminister Anders Ygeman.

SKGS arrangerade den 7 november 2018 ett samtal om risken för effektbrist i närtid på IVA i Stockholm, där bland annat dåvarande samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) medverkade. Imorgon den 14 februari fortsätter samtalet, med bland andra Sveriges nya energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) och Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen.

Se hela seminariet från 7 november här

Om SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret.