Debatt: Sverige måste få ett regelverk för det livslånga lärandet

I dag sker en stor del av kompetensutvecklingen på arbetsplatserna. Problemet är att Sverige saknar ett system och ett genomtänkt regelverk för det livslånga lärandet. Det måste det bli ändring på skriver idag företrädare för Industrirådet, däribland Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, i en debattartikel i Gefle Dagblad.

Så många som åtta av tio industriföretag uppger att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera. Tillgången till rätt kompetens är helt avgörande för den svenska industrins framtid och därmed för den svenska välfärdens framtid.

Denna kompetensbrist sker samtidigt som arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Nya teknologier etableras konstant inom industrin, vilket i sin tur ställer ständigt nya krav på kompetensprofilen hos medarbetarna. Till detta kommer behovet av hållbarhet och omställningen till teknologier och metoder som tar hänsyn till klimat och miljö. Den ställer också nya krav på kompetens.

Sverige behöver ett system och ett genomtänkt regelverk för det livslånga lärandet.  Därför bjuder Industrirådet in politiken, kommuner, myndigheter, högskolor och universitet, fackföreningar och näringsliv till ett nationellt handslag om det livslånga lärandet. Detta sker på Industridagen 2019 i Sandviken den 30 september. Resultatet av mötet kommer att lämnas över till statsministern.

Läs hela debattartikeln i Gefle Dagblad  

För gruv- och stålindustrierna har kompetensförsörjning blivit en av de viktigaste frågorna. De har därför tagit fram en gemensam färdplan för kompetensförsörjning, Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige. Färdplanen lyfter fram vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att förbättra kompetensförsörjningen.

Den 25 september lanseras kompetensfärdplanen vid ett frukostseminarium på Jernkontoret i Stockholm, se Inbjudan till lansering av gruv- och stålindustrin färdplan för kompetensförsörjning