Dags att söka stålforskningsstipendier

Tisdagen den 20 augusti är det deadline att söka stipendier för stålrelaterad forskning och utveckling, eller förkovring inom området.

Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftelser för vilka Jernkontorets fullmäktige beslutar om utdelning. Fyra gånger per år, 20 februari, 20 april, 20 augusti eller 20 oktober utlyses stipendier från följande fonder:

  • Axel Ax:son Johnsons forskningsfond
  • Prytziska fonden nr 2, De Geerska fonden
  • Överingenjören Gustaf Janssons Jernkontorsfond
  • Skandinaviska Malm och Metalls forsknings- och utvecklingsfond

Stipendierna kan sökas av dig som till exempel:

  • är framstående inom ditt ämnesområde
  • vill fördjupa dig inom ditt ämnesområde
  • deltar i projekt som avser att gynna stålindustrin
  • har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet
  • vill presentera forskningsresultat internationellt

Mer information och länk till ansökningsformulär