Stålindustrin lanserar handbok för jämställdhet

Forskare från Nordwit har tillsammans med stål- och verkstadsindustrin sammanställt riktlinjer för hur chefer kan se till att kompetens och potential används på bästa sätt.

Den 22 mars 2018 lanseras riktlinjerna om jämställt ledarskap vid en workshop i Jernkontorets hus i Stockholm.

Syftet med forskningen är att identifiera faktorer som begränsar eller möjliggör kvinnors karriärer i teknikdriven forskning och innovation. Kunskapen ska sedan ligga till grund för åtgärder för mer jämställda karriärvägar.

Forskningen bygger på iakttagelser och erfarenheter från kvinnor som jobbar med forskning och utveckling i metallindustrin.

– Ett innovativt förslag som framkommit är att i vissa sammanhang skapa grupper med många kvinnor, till exempel genom att pröva att ha 70 procent kvinnor i specifika projekt, säger Nina Almgren, forskare vid Uppsala universitet.

Ett annat konkret råd i riktlinjerna är att chefer på olika nivåer måste få tydliga uppdrag från högsta ledningen att arbeta aktivt med jämställdhet och skapa positiva förutsättningar.

– Det enskilt viktigaste som chefer måste förstå är att kränkande jargong om kvinnor är en "riktig" arbetsmiljöfråga, och ska behandlas som en sådan, säger Nina Almgren.