Stålindustrin lanserar handbok för jämställdhet

Forskare från Nordwit har tillsammans med stål- och verkstadsindustrin sammanställt riktlinjer för hur chefer kan se till att kompetens och potential används på bästa sätt.

Den 22 mars 2018 lanseras riktlinjerna om jämställt ledarskap vid en workshop i Jernkontorets hus i Stockholm.

Syftet med forskningen är att identifiera faktorer som begränsar eller möjliggör kvinnors karriärer i teknikdriven forskning och innovation. Kunskapen ska sedan ligga till grund för åtgärder för mer jämställda karriärvägar.

Forskningen bygger på iakttagelser och erfarenheter från kvinnor som jobbar med forskning och utveckling i metallindustrin.

– Ett innovativt förslag som framkommit är att i vissa sammanhang skapa grupper med många kvinnor, till exempel genom att pröva att ha 70 procent kvinnor i specifika projekt, säger Nina Almgren, forskare vid Uppsala universitet.

Ett annat konkret råd i riktlinjerna är att chefer på olika nivåer måste få tydliga uppdrag från högsta ledningen att arbeta aktivt med jämställdhet och skapa positiva förutsättningar.

– Det enskilt viktigaste som chefer måste förstå är att kränkande jargong om kvinnor är en "riktig" arbetsmiljöfråga, och ska behandlas som en sådan, säger Nina Almgren.

Läs mer och anmäl dig till workshopen här

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10