Siktet inställt på full säkerhet

På lördag 28 april infaller både "Steel Safety Day" och Världsarbetsmiljödagen. Svenska stålföretag arbetar hårt för att uppnå en 100 procent säker arbetsplats. Till exempel har Ovako på kort tid lyckats halvera olyckor med sjukskrivning som följd. "Säkerheten först" är deras paroll.

Skyddsutrustning är självklar del av vardagen i stålindustrin. Varselväst och reflexer ökar synligheten och därmed säkerheten inom verksområdet. Foto: Ovako.

Global satsning på trafiksäkerhet

Den 28 april infaller den årliga Steel Safety Day, som är World Steel Association globala kampanj för att öka medvetenheten om de vanligaste orsakerna till olyckor i stålindustrin. Temat i år är att förebygga trafikolyckor inom stålverken.

Ovako producerar stål både i Finland och på flera orter i Sverige; Hofors, Hällefors, Boxholm, Smedjebacken och Hallstahammar. Ovakos arbete med säkerhetsfrågor går under parollen "Säkerheten först".

– Säkerhet har högsta prioritet och vår vision är noll olyckor och arbetssjukdomar. Det innebär att inget arbete är så viktigt att det ska genomföras om inte säkerheten kan säkerställas, berättar Phetra Ericsson, HR-chef på Ovako.


Phetra Ericsson, chef för HR, kommunikation, säkerhet, hälsa och miljö på Ovako. Foto: Ovako.

Säkerhetsprogram har halverat olyckorna

För att nå visionen om att helt eliminera olyckor och vara det säkraste stålföretaget i Norden bedriver Ovako ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett koncerngemensamt säkerhetsprogram, "Safety at Work", infördes 2015. Sedan dess har olyckor som medför sjukskrivning (så kallade LTIFR) halverats inom Ovakokoncernen.

– Det systematiska arbetet sker lokalt på våra produktionsorter med stöd av centrala insatser. Ett tydligt ledarskap och synliggörande av alla bra insatser som görs är viktigt tillsammans med att vi mäter och följer upp utvecklingen, säger Phetra Ericsson.

I år fokuserar säkerhetsprogrammet på risker och medarbetarskap inom tre fokusområden. Varje affärsområde har i uppdrag lyfta arbetet ytterligare med riskanalyser och inom ramen för detta identifiera och kontrollera de fem största riskerna i sin verksamhet. Dessutom  uppmuntras och utbildas medarbetarna i att engagera sig och visa omtanke och uppmärksamma risksituationer på temat "Ta hand om varandra". Utbildningsinsatser görs kontinuerligt för att stärka säkerhetskulturen inom företaget. Avslutningsvis kommer även arbetet med säkra stopp att revideras och utvecklas ytterligare. 

Årlig säkerhetsvecka med prisutdelning

Ovako uppmärksammar den globala säkerhetsdagen genom att utlysa hela veckan, 23–29 april, till säkerhetsvecka. Tävlingar, utställningar och andra aktiviteter anordnas vid produktionsanläggningarna. Ledningen för Ovako utser också det affärsområde som under året har lyckats bäst med säkerhetsarbetet. I år var det Imatra i Finland som fick motta koncernens "Safety Award".

– Det är många faktorer som i samverkan leder till ökad säkerhet. I Imatra har man till exempel arbetat på ett mycket strukturerat sätt med säkerhetsfrågor. Där finns ett starkt och synligt ledarskap och ett starkt engagemang för innovation inom säkerhetsarbetet. Detta har resulterat i att Imatra inte bara har gjort en markant minskning av olyckstalen utan också lyckats bibehålla den på en låg nivå, avslutar Phetra Ericsson.


Kontaktperson på Ovako:


Phetra Ericsson, chef för HR, kommunikation, säkerhet, hälsa och miljö på Ovako
phetra.ericsson@ovako.com