Rätt kompetens för tätposition

Avestasamtalen 2018 hade kompetensförsörjning som tema. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström var på plats för ett anförande på temat kunskapslyft för kompetensförsörjning. 

Pål Åström chef på Outokumpu Avesta, Jonas Nordlund, kommunikationsansvarig Outokumpu Sverige, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Oliver Picht, Head of Outokumpu Europe Operations och Sofia Nyman HR-specialist, Outokumpu Avesta. Foto: Kerstin Eriksson.

Den 30 november arrangerade Avesta kommun för sjätte året i rad konferensen Avestasamtalen. Syftet med konferensen är att på olika sätt och utifrån flera aspekter lyfta den betydelse som svensk basindustri har för svenskt näringsliv och dess framtid. I år handlade samtalen främst om industrins utmaningar och möjligheter inom området kompetensförsörjning. 

Förutom Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister gavs presentationer även av Oliver Picht, Outokumpu, Lars Isacsson, Avesta kommun, Fredrik Torberger, Kairos Future, Johan Eklund, Blekinge Tekniska Högskola, Stora Enso, Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, Karl-Petter Thorwaldsson, LO samt Anders Ljungberg, Arbetsförmedlingen.

Oliver Picht, Head of Outokumpu Europe Operations, gav en bild av framtidens stålindustri och hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljö och kompetensbehov.

– Rätt kompetens är avgörande för att bli en vinnare och behålla tätpositionen. Digitalisering innebär stora möjligheter för stålindustrin och vi behöver ha ett flexibelt synsätt mot förändringar och fortsätta att kompetensutvecklas för att stärka vår konkurrenskraft”, säger Oliver Picht.

Han berättade vidare vad som görs för att attrahera ny kompetens till stålbranschen och om det utbildningsarbete som görs internt på Outokumpu där anställda får lära sig processer och arbetsmoment av sina arbetskamrater, bland annat genom skiftrotation.

Avestasamtalen hålls i Verket, ett gammalt järnverk som idag är en konferensanläggning och prisbelönt inlevelsemuseum i Avesta. Foto: Kerstin Eriksson.