Positivt med effektivare miljöprövning

Stålindustrin är positiva till regeringens utredning om effektivare miljöprövning för bland annat stål- och gruvverksamhet. Näringslivet menar att miljöprövningarna i dag tar för lång tid och att det finns en osäkerhet i processerna.

Den 24 januari meddelande regeringen att de tillsätter en utredning som ska se över miljöprövningen av bland annat stålindustri och gruvverksamhet. Utredaren ska föreslå åtgärder som främjar en grön omställning och även föreslå hur miljöprövningsprocessen kan bli effektivare.

− Om processen för miljöprövning inte är tillräckligt effektiv kan investeringar utebli eller hamna i länder med svagare miljölagstiftning. Det skulle gå rakt emot regeringens strategi för Smart industri, där Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i regeringens pressmeddelande.

− Beskedet är mycket välkommet för den svenska stålindustrin. Detta är helt avgörande för vår framtida konkurrenskraft och dessutom viktigt för att minska den globala klimatpåverkan, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Senast den 30 september 2018 ska utredningen lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet.

Läs också: Kallak – ett exempel på det akuta behovet av effektivare tillståndsprocesser (svemin.se)