Positivt besked om vattenkraften

Den 8 mars presenterade regeringen nya regler för verksamheter som påverkar vatten. Stålindustrin är positiv till förslaget, som bland annat innebär att svenska stålverk och andra näringar ska få moderna miljökrav. Prövningarna ska också ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande.

Lagförslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016 mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det innebär bland annat att all vattenkraft ska ha moderna tillstånd, samt att vattenkraften värnas.

− Det är bra att politikerna har lyssnat på kritiken mot det tidigare förslaget och närmar sig en konstruktiv lösning för vattenkraften, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Jernkontoret står bakom Svenskt Näringslivs uttalanden i frågan:

Svenskt Näringsliv välkomnar politisk lösning för vattenkraften (2018-03-09) 
Regler om vattenverksamheter med positiva inslag (2018-03-12)

Regeringens pressmeddelande i sin helhet: Nästa steg i energiöverenskommelsen: Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav