Industrin tar matchen tackar för sex fina år

Initiativet Industrin tar matchen avslutas efter sex händelserika år, med bland annat projektet "Hej industrin!" och ett alldeles eget industriområde i Visby under Almedalsveckan.

– Genom Industrin tar matchen har vi tillsammans nått ut brett och satt industrifrågorna på agendan, inte minst under Almedalsveckan, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Nedan följer ett gemensamt uttalande från alla organisationer som stått bakom Industrin tar matchen:

Vår målsättning med Industrin tar matchen var att tydliggöra sambandet mellan svensk industri och vår gemensamma välfärd. Vi är glada att nyligen genomförda undersökningar visar att allmänhetens attityder gentemot svensk industri blir alltmer positiva, idag instämmer hela 94 %* i påståendet att ”industrin är viktig för hela landet”. Sverige har en nyindustrialiseringsstrategi och allt fler, både allmänhet, politiker och opinionsbildare pratar positivt om industrin.

Det hade vi inte lyckats med utan alla er som stöttat initiativet sedan vi våren 2012 inledde med en annonskampanj i Stockholms tunnelbana. Under de senaste sex åren har vi tillsammans genomfört mängder av aktiviteter för att förändra allmänhetens syn på svensk industri och i förlängningen skapa förutsättningar för en bättre industripolitik.

Nu är det dags att avsluta initiativet och använda våra resurser till andra viktiga projekt som kan göra det enklare för industrin att fortsätta utvecklas och växa i Sverige.

* Demoskopundersökning "Attityder till svensk industri 2018"