Industri och akademi samverkar om digitalisering

Jernkontorets nyaste teknikområde, TO 60 – Digitalisering, ordnar ett seminarium med workshop för medlemsföretag och associerade forskare. Syftet är att identifiera möjligheter och utmaningar med digitalisering, åtgärder som utvecklar branschens konkurrenskraft och samarbetsmöjligheter inom området.

Digitaliseringen påverkar på många sätt framtidens arbetsplatser, både fysiskt och organisatoriskt. Viktiga frågor handlar till exempel om framtida kompetensbehov, rekrytering och krav på chefs- och ledarskap.

Frågorna är aktuella för hela svenska stål- och metallindustrin och flera företag har uttryckt önskemål om att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter. Därför tar nu Jernkontorets teknikområde 60 Digitalisering initiativet och bjuder in medlemsföretag och associerade forskare till ett heldagsseminarium med workshop. Seminariet hålls på Jernkontoret den 31 januari.

– Vad som framkommit tydligt i den forskning som genomförts är att utmaningarna för industrin inte främst är tekniska och att det finns en stor potential att effektivisera inte bara inom produktion utan även inom många andra områden, säger teknikområdets ordförande Per Engdahl.

På programmet

Johan Alvehus är lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds Universitet och belönades 2017 med utmärkelsen ”Årets HR-forskning”. På seminariet berättar han om sin forskning kring HRM (Human Resources Management) och om hur organisationer upprätthåller en bild av att detta är centralt, samtidigt som det i vardagen marginaliseras eller undermineras.

Projektet ”Digitaliserat Arbete och Organisering” (DAO) ingår i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Forskare på Mälardalens högskola har genomfört en studie hos åtta företag med frågor om hur digitaliseringen skapar såväl möjligheter som utmaningar beträffande ledarskap, organisation, arbetsformer och kompetens. Resultaten från studien redovisas under seminariet.

På eftermiddagen hålls en workshopmed alla deltagare i tre steg:

  • Vilka utmaningar står företagen inför och vilka behov finns inom områdena arbetets utformning, organisering och ledarskap som ett resultat av digitaliseringen?
  • Vilka åtgärder är nödvändiga för att hantera utmaningarna, ta tillvara möjligheterna och på sikt förbättra konkurrenskraften?
  • Hur kan företagen samarbeta inom området och vilka behov finns av forskning och samarbeten med universitet och högskolor?