ICRF samlar världens götgjutare i Stockholm

Just nu pågår ICRF 2018, den tredje i raden av den internationella forskningskonferensen om götgjutning, götvalsning och smidning. Jernkontoret arrangerar konferensen som har lockat drygt 200 deltagare från ett femtontal nationer till Stockholm. 

Den regelbundet återkommande internationella konferensen Ingot Casting, Rolling and Forging Conference, ICRF är en arena för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och tekniknyheter. Jernkontoret är arrangör för den tredje konferensen, ICRF 2018 i Stockholm, 16–19 oktober.

– Idag utgör götgjutning en viktig del av specialstålsproduktionen. Processen är också betydelsefull för utvecklingen av nya stålsorter, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Programmet vänder sig till alla som är intresserade av gjutning och metallbearbetning, men speciellt till dem som inom sitt arbete har götgjutning, omsmältning (ESR och VAR) eller smide och valsning av göt som sina huvudsakliga intresseområden, det vill säga forskare, producenter, leverantörer och kunder inom de berörda områdena.

– Konferensens vetenskapliga program imponerar. Vi har med tre inbjudna huvudtalare och hela 56 vetenskapliga artiklar, säger Bo-Erik Pers.

I anslutning till konferensen finns ett mässområde avsett för utställningar och spontana möten.

Se även: www.ICRF2018.com