ICRF 2018 – dags att anmäla sig

I oktober anordnar Jernkontoret konferensen 3rd Ingot Casting, Rolling and Forging Conference, ICRF 2018, i Stockholm. Preliminärt konferensprogram omfattar nära 60 vetenskapliga presentationer och har i dagarna publicerats på konferenswebben.

Den regelbundet återkommande internationella konferensen Ingot Casting, Rolling and Forging Conference, ICRF är en välbesökt arena för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och tekniknyheter. 

I höst arrangerar Jernkontoret den tredje konferensen, ICRF 2018 i Stockholm, 16–19 oktober.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av gjutning och metallbearbetning, men speciellt till dem som inom sitt arbete har götgjutning, omsmältning (ESR och VAR) eller smide och valsning av göt som sina huvudsakliga intresseområden, det vill säga forskare, producenter, leverantörer och kunder inom de berörda områdena.

I anslutning till konferensen finns ett mässområde avsett för utställningar och spontana möten.

Registrering pågår

Passa på att anmäla deltagande före den 15 juni till en lägre avgift. Registrering sker på konferenswebben, www.ICRF2018.com

Konferenswebben uppdateras kontinuerligt, eller anmäl dig till e-postlistan på konferenswebben om du vill få informationen tillsänd. 

Det finns fortfarande lediga platser för utställningsmonter, se sponsor- och utställningserbjudanden.