Gröna fartyg halverar koldioxidutsläppen

Sedan i oktober använder SSAB gröna fartyg – i dubbel bemärkelse – för transporter av råvaror mellan Luleå, Brahestad och Oxelösund. Fartygen drivs av flytande naturgas (LNG), vilket jämfört med lågsvavlig olja ger stora miljövinster.

De LNG-drivna systerfartygen Haaga och Viikki började under hösten 2018 att anlöpa Oxelösunds hamn. Foto: ESL Shipping / Studio Lindblad.

SSAB deltar i projektet Bothnia Bulk som är en del av EU-projektet Havens motorvägar och som delvis finansieras av EU. Målet är att utveckla en energibesparande skeppningskedja med låga utsläpp för frakt av torra bulkvaror året om mellan hamnarna i Luleå, Oxelösund och Brahestad.

För sina bulktransporter på Östersjön använder SSAB från och med oktober två nya isförstärkta fartyg, Haaga och Viikki, som drivs med flytande naturgas (LNG).

– SSAB kör ungefär tio miljoner ton gods per år på Östersjön, varav en stor del med Haaga och Viikki, så utsläppsminskningarna kommer att bli betydande. ­Satsningen på LNG-fartyg är ett starkt exempel på SSAB:s hållbarhetsstrategi i praktiken, säger Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB.

I Bothnia Bulk ingår även transportföretaget ESL Shipping, ägare till de två nya LNG-fartygen. Jämfört med lågsvavlig olja minskar användning av LNG utsläppen av koldioxid med mer än 50 procent. Utsläpp av kväveoxider minskar med 25 procent, svaveloxider minskar med drygt 90 procent och PM-partiklar med 98 procent. (Källa: ESL Shipping)

Inledningsvis måste den flytande gasen levereras med lastbil till fartygen. Oxelösunds hamn hoppas på sikt kunna leverera naturgas direkt från en naturgasterminal.  

Frågan om hamnen får bygga en naturgasterminal hanteras av miljöprövningsdelegationen. När det gäller detaljplanen är det i slutändan kommunfullmäktige som tar beslut, troligtvis sker det i februari eller mars 2019.

– Det är positivt för miljön i stort och för Oxelösunds närmiljö. Sjöfarten efterfrågar i ökad grad LNG som bränsle. Byggnationen av en LNG-terminal i Oxelösund kommer att möjliggöra bunkring av LNG förutom att SSAB kan använda bränslet i sina processer, säger Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds Hamn, i ett pressmeddelande.

Läs mer: