Digitalisering i svensk stål- och metallindustri

Idag träffades företrädare för stålföretag, IF Metall, Mälardalens högskola med flera för att diskutera branschens utmaningar inom digitalisering.

Jernkontorets teknikområde 60 startades under hösten 2017 och är till för företag och institut intresserade av forskning med och inom digitalisering.

– Inom TO 60 delar vi upp arbetet i flera temagrupper som fokuserar på mer begränsade områden inom digitalisering. Förutom temat HR-frågor har vi startat en grupp om dataanalys och vi planerar även att göra något inom temat nya affärsmodeller, berättar Per Engdahl, styrelseordförande för TO 60.

Under förmiddagen redogjorde Johan Alvehus från Lunds universitet för sin prisbelönta forskning kring HRM och hur organisationer upprätthåller en bild av att detta är centralt samtidigt som det marginaliseras och rent av undermineras i vardagen. Eva Lindell och Lucia Crevani från Mälardalens högskola berättade sedan om resultaten från projektet Digitalt arbete och organisering (DAO). Eftermiddagen ägnades åt workhops.

– Idag har vi diskuterat vilka utmaningar företagen står inför och vilka åtgärder som är nödvändiga för att på sikt förbättra konkurrenskraften. Vi har även pratat om hur företagen kan samarbeta inom området, även med universitet och högskolor, och vilka forskningsbehov som finns, säger Per Engdahl.