Bergshistoriskt vårmöte i industristaden Sundsvall

Förra veckan kom våren och Jernkontorets Bergshistoriska utskott till Sundsvall. Den 19–20 april deltog trettio personer i utskottets vårmöte med seminarium och exkursion. 

Detalj från Galtströms bruk, Elite Hotel Knaust samt Högomrunstenen (foto: Bengt A Lundberg, upphovsrätt)

Betydelsefull industristad

Sundsvall är en av Sveriges mest betydelsefulla industrimiljöer, ofta förknippad med skogsindustrin, men här fanns även ett flertal järnbruk från 1700-talet som föregick skogsindustrin. Redan under forntiden exporterades ämnesjärn över området och i Högom har man funnit gravar med föremål av europeisk toppkvalitet.

Vårmötet i Sundsvall bjöd på seminarium på Kulturmagasinet, besök på Sundsvalls museum samt exkursion till Lögdö bruk, Merlo arkiv, Galtströms bruk och Högoms gravfält. Programmet hade utformats av Björn Björck, teknikhistorisk expert och ledamot av Bergshistoriska utskottets expertkommitté.

Sågar, järnbruk, bönder och patroner

Seminariet bestod av många intressanta föredrag: Bo Persson, fil.dr. vid historiska institutionen på Stockholms universitet, talade om sågverkspatroner, skogsbönder och vanliga arbetare. Nickolas T. Pappas Adlerburg talade om spadformiga ämnesjärn. Kristina Jonsson vid Jamtli berättade om blästor och kolbottnar, och Kjell Åke Hermansson, pensionerad arkivchef på SCA, höll föredrag om järnbruk, skogsindustri och Sundsvall.

Seminariet avslutades av Björn Björck som berättade om turerna kring Härjedalens landskapsvapen – är det en hammare eller ett städ? – vilket under vårmötets resterande del blev ett återkommande samtalsämne. (Läs mer: Beskrivningen av Härjedalens landskapsvapen ändras efter 78 år)

Heldagsexkursion i Sundsvalls omnejd

På morgonen den andra dagen avgick buss från anrika Hotel Knaust, vårmötets basläger, och guide för dagen var Kjell Åke Hermansson. Först besöktes Lögdö bruk med masugnsruin. Därefter bar det av till Merlo arkiv, vars samlingar innehåller unik dokumentation av Norrlands industrihistoria från den begynnande järnbruksrörelsen i slutet av 1600-talet till våra dagars SCA.

Lunchen intogs på herrgården vid Galtströms bruk, som sedan visades av Kjell Åke Hermansson tillsammans med Lars Nordin från SCA. De gav också en inblick i det omfattande arbete som SCA gör för att ta hand om det industriella kulturarvet i form av arkiv, byggnader och platser.

Resan avslutades vid Högoms gravfält, ett av Norrlands märkligaste gravfält som visades av Gert Magnusson, ordförande för Bergshistoriska utskottets expertkommitté.


Det första järnbruket i Medelpad, Galtstöms bruk, anlades 1673 av Magnus Blix. I slutet av 1800-talet var detta Medelpads största industrianläggning. Bruksmiljön är till stora delar bevarad. Foto: Catarina Karlsson.