Årets industriminne är Dalslands kanal

Dalslands Kanal AB tilldelades nyligen utmärkelsen Årets industriminne av Svenska industriminnesföreningen (SIM). Företaget har genomfört ett ambitiöst arbete med bevarande, informationsspridning och samverkan kring kanalen, som är ett levande industriminne där varor och människor har färdats i 150 år. 

Akvedukten i Håverud, där vattenled, järnväg och landsväg möts i ett dramatiskt landskap. Dalslands kanal är ett levande industriminne som i sommar firar 150-årsjubileum.

Redan på 1800-talet var god infrastruktur och effektiva transporter av största vikt för svensk bergshantering. Dalslands Kanal planerades och byggdes på grund av de dalsländska och västvärmländska järnbrukens behov av transportvägar. Arbetet leddes av den kända kanalbyggaren Nils Ericson och kanalen färdigställdes 1864-1868.

Då (liksom nu) var den internationella efterfrågan på svenskt järn stark. Kanalen med slussar och akvedukt binder samman naturliga vattendrag från Vänern och ända in i Norge. Vid flera slussar finns bruksmiljöer, vilka uppstått ur den träbaserade industri som med kanalens draghjälp ersatte järnbruken när bruksdöden drabbade regionen under 1800-talets slut.

Kanalen användes för frakt ända in på 1970-talet men frakttrafiken har gradvis ersatts av fritidstrafik och därför har kanalen underhållits.

I dag drivs ett medvetet arbete för att bevara slussar och andra anläggningar på samma sätt som när kanalen en gång byggdes.

Utmärkelsen kommer att delas ut den 31 augusti i Håverud i samband med kanalens jubileumshögtid.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) delar ut utmärkelsen Årets industriminne till ett industriminne där förtjänstfulla insatser för att bevara och utveckla vårt industriella kulturarv bedrivs. Föreningen är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet.

Se även: www.dalslandskanal.se