Ta chansen att nätverka med nordiska pulvereliten

Tisdagen den 6 november är det åter dags för den nordiska pulverelitens seminariedag på Jernkontoret i Stockholm: Powder Meet 2018 – Powder Meets the Future. Ta chansen och anmäl dig redan idag. 

Foto: Digital Metal, en del av Höganäskoncernen.

Powder Meet 2018 arrangeras av Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi. Detta är den 29:e upplagan av ett uppskattat seminarium.

– Powder Meet sätter ljuset på nordisk pulvermetallurgisk forskning. Flertalet föredrag handlar om nordiska bidrag till de senaste internationella konferenserna, vilket ger bra översikt av forskningsfront och trender berättar Robert Vikman, forskningschef för teknikområde 80.

Utvecklingstakten inom det pulvermetallurgiska området är hög. Inom teknikområde 80 samarbetar företag i projekt som täcker hela kedjan från pulvertillverkning via pressning och additiv tillverkning (till exempel 3d-printning) till användning av pulvermetallurgiskt tillverkade komponenter.
Under Powder Meet möts tillverkare och användare vilket gynnar både process- och produktutvecklingen. Det brukar vara mellan 50 och 60 personer som deltar vid seminariet.

– Vi hoppas att forskare från högskolor, universitet, institut, företag och de som kan göra affärer av pulvermetallurgi träffas, lär av varandra, knyter kontakter och utbyter idéer under Powder Meet. Ett antal forskningsprojekt har sin upprinnelse i tidigare seminarier, säger Robert Vikman.

Industrialiseringen av tekniker för avancerade produkter av metallpulver har kommit långt och nordiska företag har globalt sett en stark ställning.

Produkter av metallpulver kan framställas på flera sätt, men gemensamt är att tillverkningsprocesserna av flera anledningar framhålls som resurs- och materialeffektiva. Eftersom pulvret tillverkas genom atomisering av en smälta och sedan pressas till nära färdig komponentform kan flera energikrävande processteg som valsning eller smide undvikas. Nästan inget materialspill uppkommer vid komponenttilverkningen vilket kan jämföras med konventionell tillverkning när komponenterna svarvas eller fräses fram ur en stång. Additiva tillverkningsmetoder gör det också möjligt att skapa komplexa geometrier som tidigare har varit omöjliga att framställa, eller krävt stora mått av skärande bearbetning.

– Om du jobbar med metallpulver vill du inte missa denna dag. Mötet är ett mycket bra tillfälle att bredda sitt nätverk. Sverige är ett litet land – men stort inom pulvermetallurgi, avslutar Robert Vikman.

Tid, plats och anmälan

Tid: Tisdagen den 6 november 2018
Plats: Jernkontoret
Anmäl deltagande senast 29 oktober.