Vi stödjer uppropet #teknisktfel

Jernkontoret stödjer självklart uppropet #teknisktfel som springer ur #metoo-kampanjen. 

Som branschorganisation är Jernkontoret med och skapar kulturen inom stålindustrin och har därför ett ansvar att påverka denna i rätt riktning.

Stålindustrin arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. God hälsa och hög säkerhet är grundkrav, men arbetsmiljön måste även vara jämställd och det råder nolltolerans för sexuella trakasserier och övergrepp på alla arbetsplatser. 

Jernkontoret stödjer de modiga berättelser som nu kommer fram från kvinnor i svenska industrier genom uppropet #teknisktfel.

Läs mer:

 

Kontaktperson: 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör 
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62